Info angående 3 dose koronavaksine

Regjeringen har bestemt at alle over 65 år skal få tilbud om 3 dose koronavaksine.
FHI anbefaler at rekkefølgen for vaksinering med oppfriskningsdose følger den samme aldersprioriteringen som ved grunnvaksinasjon.

Alle sykehjemsbeboere og alle over 85 år, vil få tilbud først, deretter aldersgruppa 75-84 og så 65-74 år. Det skal gå minst 6 måneder mellom 2 og 3 dose med koronavaksine. Mellom oppfriskningsdosen og influensavaksine behøver det ikke gå mer enn 1 uke!
 
I Stor-Elvdal starter vi med oppfriskningsdose til beboere på sykehjemmet i uke 44 og med de eldste hjemmeboende i uke 45. Vi vaksinerer fortsatt i Storstua og de som er prioritert vil få en SMS, du trenger ikke ringe og melde deg på. De som venter på andre doser, det være seg 1 eller 2 dose og 3 dose for immunsupprimertes del må ringe og bestille time selv på TLF 940 28 699, mandag til fredag 09.00-11.00 og 13.00-15.00.
Hvis du skal ha 3 dose husk dokumentasjon på at du tilhører en av gruppene som kan få den nå!

Til toppen