Info og anbefalinger fra kriseledelsen 18.5.2021

 Det er ikke påvist nye smittetilfeller i Stor-Elvdal etter 17. mai.

Med bakgrunn i den pågående smittesituasjonen i nabokommunene anbefaler vi at arrangementer for voksne utsettes, i første omgang til og med 24. mai. Arrangementer for barn og unge gjennomføres som planlagt.

Det anbefales bruk av munnbind på offentlige steder der folk samles, som for eksempel butikker, bensinstasjoner og serveringssteder. Anbefalingen gjelder til og med 24. mai.

Ved behov for avklaringer kan det sendes henvendelse til postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Ved behov for testing på hverdager, ta kontakt med Stor-Elvdal kommunelegekontor
på telefon 62 46 34 00. Nødvendig testing ved symptomer vil også bli gjennomført i helgene, ta eventuelt kontakt med legevakt på telefon 116117.  

Til toppen