Innspill-kaffe i biblioteket

Ordfører Even Moen og stabsleder Geir Rekve inviterte til innspill-kaffe i Stor-Elvdal bibliotek 06.05.22. Trym Holton Olstad var også der, han har praksisplass i kommunen. Denne gangen var fokuset rettet mot beredskap og flyktninger fra Ukraina.

Innspill-kaffe er et arrangement initiert av Stor-Elvdal kommune. Vi ønsker å komme i tettere dialog med våre innbyggere og besøkende. Vi vet så godt at det er mange gode innspill der ute, noe disse møtearenaene er et godt eksempel på.

Vi var innom temaet beredskap og flyktninger. Videre snakket vi om kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne, litt om hjemmesiden, tilgjengelighet osv. Ble også gitt andre store og små innspill som var viktig for de som møtte opp og for kommunen.

Trym Holton Olstad ble tidligere nevnt, han studerer ved OsloMet og har praksisplass hos Stor-Elvdal kommune i 8 uker. Her får han ta del i ulike områder innad i kommunen hvor han lærer om hvordan en kommune driftes. Kommunen gjør dette som et ledd i å utvikle oss selv å satse på ny kompetanse.

Det var en positiv gjeng som møtte opp og som ønsket gode løsninger som kommunen vil ta med videre inn i sitt arbeid. Vi vil kommunen vår så vell!

 

Kontakt oss

Geir Bråten Rekve
Stabsleder
E-post
Telefon 46 68 76 17
Mobil 46 68 76 17
Til toppen