Invitasjon til kurs i Bio- og solenergi i landbruket

Energigården i samarbeid med kommunene i Sør-Østerdalen avholder 3 timers kveldskurs i bio- og solenergi for for landbruksnæringen med fokus gårdbrukere. Ansatte ved Landbrukskontorer, lokale Bondelag og Skogeierlag og andre virksomheter innen jord- og skogbruk som kan ha interesse for dette ønskes også velkommen.

Informasjon

Sted: Kommunehuset Folkvang, Lærerskolealèen 1, Elverum
Møterom: Auditoriet
Tid: Mandag 25.april kl. 18-21
Påmeldingsfrist: torsdag 21.april
Påmelding sendes: dagrun.bergersveen@elverum.kommune.no

Program

 • 18:00 Registrering med kaffe og kaker.
  Presentasjon av kveldens program.
 • 18:05-18:15 Gården som produsent, bruker og leverandør av fornybar energi.
  Overblikk over muligheter og begrensninger
 • 18:15-18:45 Landbrukets og gårdens energiressurser
  • beregning av disse
  • hvordan utnytte dem
  • utvikling av en bioressursplan for gården
  • energi- og klimaplanlegging for gårder
 • 18:45-19:15 Gårdens behov for varme, kraft og transportenergi - hvordan dekke dette med bio- og solenergi.
  • Gjennomgang av teknologier tilpasset et gårdsbruk:
   • Biovarme
   • Biokraft
   • Biogass
   • Solkraft
   • Solvarme
   • Biodrivstoff
    Eksempler på løsninger for våningshus, driftsbygninger, tørkeanlegg og maskiner
 • Ca. 19:15 Pause
 • 19:20-20:10 Investerings- og driftskalkyler
  • Prosjektering av varmeanlegg for bio- og solenergi
  • Investerings- og driftsbudsjettering
  • Finansieringsplaner og tilskuddsordninger
  • Kalkyler for bruk av biodrivstoff
 • 20:10-21:00 Innovasjon Norge Innovasjon Norge v/Olve Sæhlie informerer om grønne støtteordninger. 
  Solenergi i praksis.
  Melkebonde Ivar Amundgård i Åsnes kommune forteller om sin erfaring med solceller.
 • 21:00 Oppsummering og avslutning

  

Til toppen