Kan du utføre reseptbestilling via nett eller mobil?

Bruker du faste medisiner og snart trenger å fornye resepten? Kan du sende forespørsel i Pasientsky?

Bruker du faste medisiner og snart trenger å fornye resepten? 
Da ønsker vi at du sender en forespørsel om reseptfornyelse via nett eller mobil i Pasientsky. 
Dette hjelper oss å kunne besvare øvrige telefonhenvendelser litt raskere

Veiledning til elektronisk reseptforespørsel via mobiltelefon → Klikk her

PasientSky via internett

Til toppen