KF Stor-Elvdal kommuneskoger søker ny daglig leder

Vi driver skogbruk og utmarksnæring. 200.000 da, hvorav ca. 90.000 da er produktiv skog. Ny leder skal utvikle bruken av ressursene tømmer, jakt, fiske, hyttetomter og mineraler, og må være leder, skogbruker, utvikler og selger.

 

KF Stor-Elvdal kommuneskoger søker:

Daglig leder
1
00 % fast stilling.

Utfyllende utlysningstekst finner du på kommuneskogens hjemmesider

Tiltreding: sensommer 2023

Søknadsfrist er 01.05.2023

Til toppen