Kjenner du noen fortjener å bli årets ildsjel (er) 2020/ 2021?

Det har gått to år siden sist årets ildsjeler ble kåret. Den lange Koronaperioden har begrenset mye, men vi er helt sikre på at det ha foregått mye og viktig ildsjelarbeid selv om det kanskje ikke har vært like synlig som vi er vant til.

Send/lever forslaget ditt til kommunens postmottak  innen 01.juli.

postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Årets ildsjel i Stor-Elvdal – kriterier

  • Ildsjelprisen er kommunens takk og synliggjøring av mennesker som bidrar til å gjøre Stor-Elvdal til et godt sted å bo.
  • Prisen deles ut for frivillig uegennyttig virksomhet til glede for eget lokalmiljø eller Stor-Elvdalssamfunnet.
  • Innsatsen skal ikke være en del av utøvelsen av eget yrke/næringsutøvelse.
  • Innbyggerne inviteres til å komme med forslag til kandidater, og det oppfordres til å fornye forslag på tidligere kandidater som ikke nådde opp.
  • Både enkeltpersoner, grupper og lag/foreninger kan tildeles ildsjelprisen, og det er ingen forutsetning av ildsjelen er bosatt i kommunen.

Her er en oversikt over tidligere Ildsjeler:

2019:  Jan Tore Myrbakken – mangeårig kulturengasjement på mange områder

         Juryen valgte i 2019 også å hedre flere personer for lang og prisverdig innsats:

  • Underholdning og musikk for seniorene: Ragnhild Gravseth
  • Frivillig innsats i Hagelaget, høst og vårmarkeder, friundervisningen mm: Jorunn Klefsås
  • Løypekjøring i en årrekke: Tore Kristiansen og Jan Karlstad
  • Tekna Park anlegget: Anita Olsen og styret i Tekna Park

2018: Atnaildsjelene – Sonja, Steinar og Wenche

2017: Gerd Strand

2016: Harald Torbjørnsen

2015: Koppang Sportsfiskerforening

2014: Tuss Eggen

2013: Anne-Marie Myrbakken

2012: Morten Gustu

2011: Else "Vesla" Myrvang

2010: Geir Erlandsen

2009: Halvor Berger

2008: Odd Narve Kværnes

2007: Pårørendeforeningen Moratunet

2006: Ola Klefsås

2005: Sverre Oscar Øverby

2004: Bodil Tronstad

2003: Jo Øvergaard

2002: Gunnar Pedersen

2001: Mary Tangen

Til toppen