Kommunen i verdifullt møte med Stor-Elvdal bygdekvinnelag om beredskap

Totalberedskapen og bredbånd / fiber var tema da Stor-Elvdal Bygdekvinnelag inviterte beredskapskoordinator og rådmann i kommunen på medlemsmøte mandag kveld denne uken. 

Stabsleder / beredskapskoordinator Geir Rekve innledet møte med å orientere grundig om status for beredskapsarbeidet i kommunen. Ulike lokale risikoer og sårbarheter hos oss i Stor-Elvdal ble drøftet og diskutert med Bondekvinnelaget. Kommunen fikk nyttige tilbakemeldinger og innspill som vi tar med oss videre i dette arbeidet. Trygge lokalmiljø, lokale møteplasser og ikke minst dette med å kjenne din nabo handler også om beredskap. Mange lokalmiljø er flinke til akkurat dette, mens andre kanskje ikke har tenkt så mye på det. Vi trenger å bry oss om hverandre, sørge for at alle har det bra, både store og små. 

Hvordan Bygdekvinnelaget kan bidra inn som en ressurs knyttet til ulike beredskapshendelser som krever samhold og innsats i vår kommune var sentralt i dialogen. Ved å ha lokale aktiviteter som bringer folk sammen, blir vi kjente med hverandre og står bedre rustet til å trå til for å klare oss i en gitt krisesituasjon, noe dette møtet var et godt eksempel på. 

Året 2022 er frivillighetens år og Stor-Elvdal Bygdekvinnelag oppfordrer alle til holde sammen i lokalmiljøet, skap møteplasser, skap aktivitet, dette er en del av vår totalberedskap i vår felles hverdag!

Rådmannen orientere om status for fiberutbygging og omsøkte midler til denne type prosjekter i 2022 her i kommunen. 
Stor-Elvdal har som ambisjon utbygging av bredbånd mellom Stai - Koppang, Koppang Nord og Atna - Folldal grense i 2022 om alt går etter planen. Her var Bygdekvinnelaget opptatt av fremdrift - og også mobildekningen i kommunen. 

God bevertning, svart kaffe og spennende loddsalg satte en fint punktum for møtet som varte drøye to timer. 

Stabsleder Geir Rekve og rådmann Leif Harald Walle takker for invitasjonen og den konstruktive dialogen om svært viktige tema med Stor-Elvdal bygdekvinnelag!

Kontakt oss

Geir Bråten Rekve
Stabsleder
E-post
Telefon 969 47 898
Til toppen