Kompensasjonsordning

Stor-Elvdal Kommune mottatt 250.000 kr fra kommunal- og moderniseringsdepartementet til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter.

Hensikten med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Støtten er rettet til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Kriterier:

Bedrifter i bransjene servering og reiseliv blir prioritert. Bedrifter som er er hardt rammet av smitteverntiltak, men faller utenfor den statlige kompensasjonsordningen har også mulighet til å få ta del i kompensasjonsordningen.

Søkerbedrift kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

Utmålingen vil bli gjort etter skjønnsmessige vurderinger og det kan ikke forventes å få dekke alle tap/utgifter bedriften har hatt.

Mer informasjon om søknadsprosess og link til søknadsportal finnes på regionalforvaltning.no

Til toppen