Ledig stilling (vikariat) hos Konsek Øst IKS

Grunnet permisjon i vår bedrift søker vi etter konsulent i 80 % stilling i ett års vikariat. Det kan bli mulighet for fast ansettelse. Arbeidssted er på vårt kontor i Fjellgata 4 i Kongsvinger.

Kontrollutvalgssekretariat Øst (Konsek Øst) IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i Eidskog, Elverum, Engerdal, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Stor-Elvdal, Sør-Odal, Trysil, Våler, Åmot og Åsnes. Formålet med selskapet er å utøve sekretariatsfunksjon for deltakernes kontrollutvalg, slik det framgår av kommuneloven og forskrifter om kontrollutvalg.

Selskapets/sekretariatets oppgaver er bl.a. å forberede og utrede saker til behandling i kontrollutvalgene, følge opp kontrollutvalgets vedtak, ivareta kontrollutvalgets ansvar for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i kommunenes virksomhet og selskaper, utrede bestillingsbehov, iverksette bestillinger og følge opp oppdrag ved bestilling av revisjonstjenester, følge opp gjennomført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og ellers ivareta praktiske sekretariatsfunksjoner.

Konsulentens oppgaver vil være løpende kontortjenester, arkiv- og dokumenthåndtering (vi benytter digitalt system Public 360 for saksbehandling og arkiv), fakturakontroll (Visma), løpende kontakt med og bistå de ulike kontrollutvalgene og enkelte fagrelaterte oppgaver knyttet til sekretariatets funksjon med tilsyn og kontroll.

Det er ønskelig med relevant erfaring fra offentlig sektor innen kontor/administrasjon. Det er også en fordel, men ikke krav om høyskoleutdanning. Fleksibilitet, selvstendighet og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne er viktig i det daglige arbeidet.

Søknadsfrist 26. april

Ansettelse snarest mulig. Lønn etter avtale.

Kortfattet søknad med CV sendes elektronisk til daglig leder Anne Haug på Anne.Haug@gs-iks.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder mobil 928 17 925 eller til konsulent Nina Bolneset 970 37 582.

Til toppen