Nå kan du søke trening- og øvingstid i Storstua

Sommerferien nærmer seg og vi ser frem imot ny sesong. Lag og foreninger kan nå søke på øving- og treningstider i Storstua. 

Nytt av året er inndeling av sesongen i en høstsesong og en vårsesong. Husk å velge riktig periode i skjemaet om du/dere ikke skal trene hele skoleåret.

Søknadsfrist er satt til 1. august og fordelingsmøte har vi ønske om å avholde i uke 32. Treningstider blir fordelt i samarbeid med Stor-Elvdal idrettsråd.

Søk treningstid i idrettshallen her

Søk øvingstid i kultursalen her

Til toppen