Ny septikrenovatør 

Stor-Elvdal kommune har inngått avtale med ny renovatør for septik. Fra 1.1.2023 er det Gudbrandsdal Miljø som skal tømme private avløpsanlegg i kommunen. Ruter og tømmeplaner for ordinære tømminger vil bli satt opp i løpet av våren, og anleggseiere vil bli varslet på SMS i forkant av tømmingen.

Alle slamavskillere i kommunen blir som hovedregel avvannet så sant ikke det er nødvending å ta med seg alt avløpsvann. Avvanning vil si at renovatøren tar med seg kun slammet og det overskytende avløpsvannet føres tilbake til slamavskilleren for videre infiltrasjon.  

Har du behov for ekstratømming, ta direkte kontakt med Gudbrandsdal Miljø på telefon 61 29 60 00.
Gudbrandsdal Miljø kan også utføre en rekke andre tjenester. Les mer på Gudbrandsdal Miljøs hjemmesider.

Har du et biologisk toalett som tidligere septikrenovatør har tømt, må du selv ta kontakt med ny septikrenovatør. Disse anleggene er ikke søknadspliktige og ikke en del av den lovpålagte tømmeordningen til kommunen. Avfallet fra biologiske toaletter kan benyttes som jordforbedringsmiddel på egen tomt, når dette ikke utgjør en forurensningsrisiko, eller fraktes til godkjent avfallsplass.

Spørsmål om gebyrer, tømmefrekvens eller annet kan rettes til saksbehandler Mona Brennodden. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Kontakt oss

Mona Brennodden
Saksbehandler
E-post
Telefon 47 45 89 99
Til toppen