Ny skogbruksplan med miljøregistrering

Det er sendt informasjon til alle skogeiere med mer enn 100 da produktiv skog i Stor-Elvdal med tilbud om ny skogbruksplan med miljøregistrering. En oppdatert skogbruksplan er skogeierens viktigste redskap. Oversikt over skogressursene og miljøverdiene er en forutsetning for å kunne drifte skogen etter gjeldende sertifiseringskrav, PEFC skogstandard.

banner skogbruksplan - Klikk for stort bilde

Skogbruksplanene som i dag foreligger er stort sett fra perioden 2003 -2018. Skogeierne oppfordres nå til å kjøpe ny plan eller ajourføre og framskrive gjeldende registreringer. Vi anbefaler å gå over til digitale løsninger som letter framskriving og framtidig ajourhold. Kontaktutvalg for skogbruk har på vegne av skogeierne framforhandlet gode priser på produktene.

Skogeiere med mindre areal enn 100 da produktiv skog kan også bestille plan, men disse skogeierne kan omsette tømmer etter enklere sertifiseringsregler, dvs. uten skogbruksplan med miljøregistrering.

Les mer her eller kontakt Rådgiver skogbruk for spørsmål.

Kontakt oss

John Olav Sundli
Rådgiver skogbruk
E-post
Telefon 952 20 192
Til toppen