Økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023

Økonomiplanen 2023-2026 med årsbudsjett 2023 er kommunedirektørens innstilling til formannskapet. Etter formannskapets behandling 23.november legges Økonomiplanen 2023-2026 med årsbudsjett 2023 ut på høring frem til kommunestyret skal behandle saken 14.desember.  

Til toppen