Oppdatering bredbåndsutbygging Østsida

Nytt år og på tide med en oppdatering rundt utbyggingen av fiber på østsiden av Glomma mellom Koppang og Stai. Det er meldt om noen forsinkelser på prosjektet, men arbeidet pågår for fullt.

Østsida Glomma Nord

Utstyret i nodehuset er utvidet/oppgradert og kjernenettet for fiber er bygget i hele området. Med kjernenettet menes hovedfiber fra utstyret til alle planlagte skap i feltet. Av 20 kundebestillinger så er 17 tilknyttet nå. De tre som mangler avventes til neste borring av fylkesveg skjer. Dette etter avtale med grunneier.

Østsida Glomma Sør

I dette feltet pågår det fortsatt graving og det forventes at Eidsiva gjør seg ferdig med kjernenettet i løpet av januar eller februar. Men om langvarig kulde setter inn så blir gjennomføringen strukket i tid. Her er ingen av 12 kundebestillinger levert.

Levering av nett vil skje fortløpende, men Eidsiva antar imidlertid at sluttføring av prosjektet skjer i løpet av mai 2023. Blant annet fordi det ikke kan forventes at «grav selv» utføres av private om vinteren, men i telefri mark. 

Forsinkelser

Årsaker til forsinket framdrift er hovedsakelig knyttet til manglende aksept fra BaneNor for «nærføring» av våre fiberkabler til jernbanetrasèen. 4 slike nærføringssøknader er til behandling hos BaneNor og lengden på saksbehandlingstiden er en utfordring. Søknadene ift. Innlandet Samferdsel er løst, men forsinket noe i starten. Ellers så gikk det en del tid før Eidsiva nådde nødvendig antall bestillinger.

Les mer om utbygging av fiber hos Eidsiva, her.
 

Til toppen