Oppstart av feltsesong for skogtakstprosjektet

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering starter nå sin feltsesong i det omfattende skogtakstprosjektet.

Når planene er ferdig om knapt et år, vil over 99 % av det produktive skogarealet i Stor-Elvdal være sertifisert for den kommende periode.

I vinter har takstselskapet jobbet med laserberegninger og fototolkning, nå starter markarbeidet. Taksatorene kontakter skogeier noen dager i forkant av registreringene starter.

Skogdag med planleggerne fra Glommen Mjøsen Skog - Klikk for stort bildeSkogdag med planleggerne fra Glommen Mjøsen Skog SEK    

I går hadde kommunens takstutvalg skogdag med planleggerne fra Glommen Mjøsen Skog.

Det var befaringer med tema tilknyttet ungskogregistrering og ungskogpleie, treslagsvalg og bonitet, tynningsstrategier, elgbeite, foryngelse på ulike boniteter og høydelag, miljøfigurer mm.

Kontakt oss

John Olav Sundli
Rådgiver skogbruk
E-post
Telefon 952 20 192
Til toppen