Pressemelding fra Stor-Elvdal kommune

Stor-Elvdal kommune og rådmann Leif Harald Walle har i dag, på bakgrunn av ulike oppfatninger om ledelsesfilosofi og om strategien videre for kommunen, blitt enige om at han etter åtte år som kommunens rådmann, fratrer stillingen 30. juni 2022 – med etterlønnsordning som avtalt da han ble ansatt. I denne sammenheng er partene blitt enige om å sende ut denne felles pressemeldingen.

Kommunens ansettelsesutvalg vil umiddelbart starte opp arbeidet med å finne midlertidig konstitusjonsløsning og etter hvert å få ansatt ny rådmann, nå med tittel som kommunedirektør.

Til toppen