Salgsklare bygdebøker er snart på vei til Stor-Elvdal

Arbeidet med bygdeboka for Stor-Elvdal: GREND OG SLEKT 1,2,3 og 4 avsluttes innen kort tid, og de to siste bindene vil dermed være i salg før jul. Bind 3 (Koppangområdet) ankommer fra trykkeriet i Riga i løpet av uke 45, mens bind 4 (Tresen- Atndalen) har planlagt levering hos oss i uke 50.

Det politiske vedtaket om at «alle skal med» er etterstrebet så langt det lar seg gjøre, og totalt er nå nærmere 23 000 mennesker nevnt eller beskrevet i de fire bøkene som til sammen  omfatter over 2 500 sider!

Bygdebokforfatter Vegard Sæther har ikke firt på kvalitetskravene som lå i oppdraget han overtok i 2014, men han sier seg nå godt fornøyd med resultatet.

I tillegg til profesjonell forfatter i 100% engasjement, er bokverket et resultat av mange menneskers utrettelige, frivillige innsats helt fra det første politiske vedtaket ble fattet i 2006. Arbeidet til de ubetalte medhjelperne er vanskelig å verdsette, men uten dem hadde det ikke vært mulig å utgi et så omfattende verk innenfor en akseptabel økonomisk ramme.

Stor-Elvdal historielags bygdebokgruppe fikk da også hedersprisen «Årets ildsjel 2021», et synlig bevis for at innsatsen deres er sett og verdsatt. Ola Klefsås, Sverre Oskar Øverby, Odd Negård, Ivar Hirkjølen, Bjørg Iversen, Odd Arild Strand, Bjørg Olsen, Sigmund Rønningen, Arnt Morten Dolen og Kjell Øverby i bygdebokkomiteen og historielagets bygdebokgruppe kan dermed snart takkes av etter et overveldende antall arbeidstimer. I tillegg har en rekke grendekontakter bidratt med stor lokalkunnskap om folk, steder og interessante historier.

Det er slik det til sammen blir et både lesverdig og interessant bokverk til glede for mange!

Salg av bygdebøkene

Målet er at alle de fire bøkene skal være å finne i de fleste hjem der det bor folk med tilknytning til eller interesse for Stor-Elvdal.

Prisen for de siste to bindene, grend og slekt 3 og 4 er den derfor samme som for bind 1 og bind 2 som ble utgitt i henholdsvis 2011 og 2018.

Begrunnelsen er at bygdebøkene representerer en stor felles investering med mål om at økt kunnskap og stolthet over det som har vært også være et godt grunnlag for økt framtidstro og bolyst også for oss som bor her i dag.

Stor-Elvdal bibliotek vil ha alle bind til salgs enkeltvis og som rabatterte bokpakker. Bøkene kan bestilles via  bestillingsskjema på bibliotekets sider. Når bøkene har ankommet biblioteket kan de hentes der ved å henvende seg til skranken. Dersom man ønsker å bestille bøkene, men ikke har mulighet til å hente i biblioteket i Besøkssenter Østerdalen, kan man kontakte biblioteket og legge inn en forespørsel for levering per post. 

  • Enkeltbøker selges for kr 750,00
  • 2 ulike bind kjøpt samlet selges for kr 1 250,00
  • Hele serien (bind 1-4) selges samlet for kr 2 000,0

Gavekort er et alternativ for dem som ønsker å legge en lettere julegave under treet da bøkene veier 2,5-3 kg hver !

Bøkene blir også å få kjøpt i bokhandlere og på museer i regionen.

Stor-Elvdal historielag har inngått egen avtale om videresalg av bygdebøker, og vil være tilstede der folk samles før jul.

Nøyaktig tid for lansering av de to utgavene vil bli bekjentgjort, og begivenheten skal selvsagt markeres!

Kontakt oss

Janne Mellum
Enhetsleder - Kultur og idrett
E-post
Telefon 477 51 216
Til toppen