Seminar på Søstu Westgaard

To freda bygninger på tunet til Søstu Westgaard har de siste årene blitt istandsatt, og 2. juni inviterer eierne inn. 

Området med Koppangsøyene har nylig blitt et Utvalgt kulturlandskap i jordbruket (UKL), og forvaltninga markerer starten på dette denne dagen. Seminaret er relevant for lokale grunneiere, besøkende fra andre UKL-områder, og alle som vil oppleve byggeskikken i Østerdalen.

Flyfotografi av Glomma med Koppangsøyene i Stor-Elvdal kommune i Hedmark. Fotografiet er tatt sørfra og nordover fra en posisjon like sør for Stai. - Klikk for stort bildeFlyfotografi av Glomma med Koppangsøyene i Stor-Elvdal kommune i Hedmark. Fotografiet er tatt sørfra og nordover fra en posisjon like sør for Stai. Ljøstad, Ole-Thorstein 1985  

Les artikkelen om Koppangsøyene som Utvalgt kulturlandskap her.

Seminaret holdes i Østerdalsstua, Søstudalen 1 (langs RV3 sør for Koppang), torsdag 2. juni.

 Program for dagen:

10.00 Velkommen i østerdalsstua med kaffe og noe å bite i

10.10 Fylkeskommunen innleder

10.20 Einar Engen fra kulturminnefondet om byggeskikk i Østerdalen

11.00 Pause

11.15 Eierne og tradisjonshandverkerne viser bilder fra istandsettinga av østerdalsstua og loftsbygningen

12.00 Lunsj

12.45 Omvisning i bygningene med handverkere som har jobba her, blant andre Anne Louise Gjør og Sveinung Sletten

13.30 Statsforvalteren om UKL, biologisk mangfold og stell av kantvegetasjon

13.45 Stor-Elvdal kommune

14.00 Eierne forteller om gårdsdrifta og hvorfor de vil bevare løene sine som står på Koppangsøyene

14.10 Einar Engen forteller om bruken av Koppangsøyene og bygningene som står der

14.30-15.30 Befaring på Koppangsøyene. Vi går og ser på Vestgard sine løner og hvordan de kan istandsettes. Vi ser også på en elvekant som behøver flomsikring.

Påmelding til agnethe.jovall@innlandetfylke.no innen 23. mai.

Det er mulig å være med på deler av programmet, med lunsjen.

Arrangøren oppfordrer også alle deltakende om å ta på gode sko til befaringen på øyene, hvor det kan være bløtt terreng.

Viser innsiden av Østerdalsstua med fyrsted og tømmervegger og tak - Klikk for stort bildeØsterdalsstua på tunet. Innlandet fylkeskommune  

Til toppen