Smittestatus i Stor-Elvdal kommune - 10.01.2022

covid-19 - Klikk for stort bildecovid-19 illustrasjon I løpet av siste 14 dager er det registrert 16 smittede. I forrige uke ble det bekreftet 13 smittede. De fleste av disse var innad i de samme berørte kohorter. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære ble satt i karantene og innkalt til testing jf. nasjonale retningslinjer.

Totalt 118 er testet med PCR i perioden 07. - 09. januar Per nå sitter 25 i karantene og 15 i fritidskarantene. Nærkontakter som har fått den tredje vaksinedosen for mer enn en uke siden er unntatt fra karantenebestemmelsen.

Karantenereglene – fritidskarantene/smittekarantene/nærkontakter https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-smittekarantene/

Fra kohortene kom det etter hvert flere positive prøvesvar som fikk konsekvenser for Koppang barnehage, Koppang skole og Stor-Elvdal ungdomsskole. Ansatte, barn og elever ble innkalt til testing gjennom helgen. Som følge av påviste smittetilfeller er også to private bedrift berørt, og testet i samråd med virksomhetenes ledelse.

Smittetrenden er sterkt økende og det er grunn til å forvente at tallet vil øke ytterligere de nærmeste dagene.  

Stor-Elvdal har 672,8 smittede per 100 000 innbyggere.

  

Skolene er fortsatt på gult nivå etter den mye omtalte «trafikklysmodellen»

Vaksinestatus mot Covid-19, 10.01.22

 

Stor-Elvdal

Innlandet

Norge

Første vaksinedose

81,7%

82,2%

79,6%

Andre vaksinedose

77,1%

76,3%

73,1%

Ekstradose

46,7%

38,9%

35,1%

Som tabellen viser, er kommunens innbyggere fortsatt veldig flinke til å vaksinere seg. En vil likevel oppfordre alle som kan, til å påbegynne vaksineringen. Det er få personer som har medisinske grunner til ikke å ta vaksine.

R-tallet (Covid-19)

I ukerapporten for uke 52, melder FHI at det er stor usikkerhet på grunn av lite testing, nasjonalt, i juleferien estimeres reproduksjonstallet for omikronvarianten til å være mellom 1,4 og 1,8 de siste 14 dagene.

 

  

 

 

 

 

 

 

Nyoppståtte luftveissymptomer

Rutine for nyoppståtte luftveissymptomer - Klikk for stort bilde 

Til toppen