Statsforvalteren ber om ytterligere dokumentasjon og redegjørelse

Statsforvalteren i Innlandet ber om ytterligere dokumentasjon og redegjørelse i forbindelse med tilsyn på kommunens arbeid med trygt og godt skolemiljø. Fristen er satt til 12. mai 2023.

Statsforvalteren i Innlandet fører tilsyn med kommunens arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø. I endelig rapport fra Statsforvalteren 27.06.22 fikk kommunen vedtak med pålegg om retting. Kommunen hadde frist 31.01.23 med å sende inn dokumentasjon og erklæring om retting av pålegg. Videre fikk kommunen anmodning om ytterligere informasjon 2. februar, denne anmodningen ble besvart 3. februar. Nå ber statsforvalteren om ytterligere informasjon og redegjørelse på korreksjonspunktene med svarfrist 12. mai. Statsforvalteren følger kommunen til de er trygge på at vi har et system som ivaretar barns rettsikkerhet i skolemiljøsaker. 

Til toppen