Status Covid19 23.1.21 klokken 16.00

​Stor-Elvdal kommune følger koronasituasjonen i Nordre Follo/Oslo og omkringliggende kommuner nøye.

Stor-Elvdal kommune anbefaler at reisende fra regionen Nordre Follo/Oslo og omkringliggende kommuner som nå oppholder seg i Stor-Elvdal kommune, så langt det er mulig holder seg i ro, unngår kontakt med andre og holder ekstra avstand på steder med flere folk. 

Om du er på hytta, trenger du ikke å dra hjem. Vi anbefaler lav terskel med tanke på testing.

Vi gjentar også for kommunens innbyggere at vår anbefaling er å minimere reising ut av kommunen og regionen. Innbyggerne i Nordre Follo/Oslo og omkringliggende kommuner har fått sterke restriksjoner på sin bevegelsesfrihet, og vi må støtte opp om dette så godt vi kan.

Husk: 

  • Å begrense antall personer du er i kontakt med
  • Hold minst en meters avstand til andre
  • Vask hendene
  • Vær hjemme når du er syk

Dersom du ønsker å stille spørsmål knyttet til koronaviruset bes du kontakte:

  •  Nasjonal koronatelefon 815 55 015
  •  Koronatelefon for barn og unge i Innlandet 948 79 895. (08.00 og 18.00 på hverdager)

Råd og informasjon om Koronaviruset - interkommunal koronatelefon for Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Stor-Elvdal: Tlf. 901 47 166 hverdager kl. 08.00 - 15.30.

Til toppen