Status for Dagsturhytta i Stor-Elvdal

Det er nå nøyaktig et år siden kommunene i Innlandet ble invitert med i dagsturhytteprosjektet, fylkeskommunens storsatsing på nærfriluftslivet. Friluftsliv og folkehelse er et viktig satsingsområde i kommunen vår, og kommunestyret vedtok den 17.03.21 at dette var noe vi skal være med på.

Gjennom sommeren og høsten ble folk oppfordret til å sende inn forslag til plassering, med utvidet frist den 21.10. Det kom inn flere gode forslag, men etter råd fra prosjektansvarlig i Fylkeskommunen tar vi oss likevel litt bedre tid til å vurdere flere alternativer i samarbeid med ulike brukergrupper og aktuelle grunneiere. 

arkitekt illustrasjonsbilde av plassering av dagsturhytta ved vannkanten i skogsområde - Klikk for stort bilde RAM arkitektur v/Peer Bull-Hansen Dagsturhytta vår skal være en trivelig og populær møteplass innen rekkevidde for de aller fleste av innbyggerne våre. Anbefalingen fra prosjektansvarlige i Innlandet fylkeskommune er at vi plasserer hytta i et område der folk allerede liker å ferdes, og der det finnes stier og eventuelt mulighet for parkering ved startpunktet. 

Den bør da plasseres i nærheten av Koppang og i et område som innbyr til gode naturopplevelser hele året. Det er en fordel med varierte adkomstmuligheter og gjerne at en kan velge mellom kortere og litt lengre turalternativer.

En «riktig» plassert dagsturhytte vil kunne bli en populær rasteplass for alle aldersgrupper og et attraktivt nærturmål for hverdagsturer i all slags vær. 

Dette er ikke et tilbud til de mest turvante og spreke, men har som mål at enda flere skal komme seg ut på en liten tur med et fint turmål. 

En tverrfaglig gruppe med medlemmer fra administrasjonen, politikerne og fra frivillige lag og foreninger vil jobbe videre med prosjektet med mål om at den skal settes opp i løpet av 2023. Enhetsleder kultur, Janne Mellum, er prosjektleder for Dagsturhytta i Stor-Elvdal.  

Det er flere grunner til at Innlandet fylkeskommune ønsker å etablere en dagsturhytte i hver av fylkets kommuner:

  • I motsetning til mange av de eksisterende hyttene som er lokalisert langt unna bosetting, er dagsturhytta et lavterskeltilbud i nærmiljøet.
  • Gjennom etablering av en dagsturhytte i nærmiljøet vil dette få flere ut på tur.
  • En dagsturhytte skaper møteplasser for tilhørighet der man kan søke ly og få litt varme i seg.
  • Friluftsliv har en dokumentert helseeffekt og er en viktig faktor for befolkningens livskvalitet. 

Arkitekt illustrasjonsbilde av utsikt fra dagsturhytta over innsjø og skogområdet - Klikk for stort bilde RAM arkitektur v/Peer Bull-Hansen  

Les mer om Dagsturhytteprosjektet og kriteriene fra Innlandet fylkeskommune her.

Les nyheter om prosjektet fra fylkeskommunen her.

Til toppen