Koronavirus

11.06.2021 - Stor-Elvdal kommune følger nå nasjonale anbefalinger med unntak av skole som driftes på gult nivå fram til ferien.

Interkommunal Koronatelefon vil ikke være i drift i perioden uke 25 – 32. Trykk på lenke nedenfor.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Viktig melding til husstander tilkoblet Koppang vannverk!

Det er påvist intestinale enterokokker i drikkevannet fra Koppang vannverk. Vi anbefaler å koke drikkevannet inntil dere mottar ny beskjed. Les mer her.

Råd ved kokepåbud/kokevarsel

 

Status for Kjemsjøen badeplass oppdatert

Sola skinner og det er allerede godt besøk på badeplassen ved Kjemsjøen. Det er flere som lurer på når flytebrygge og vanntrampoline vil bli utplassert og det er tid for en liten oppdatering.

Flytebrygga er satt ut på Kjemsjøen og trampolinen vil være på plass innen kort tid.

I samarbeid med dykkerfirma  etablerer vi nå nye forankringspunkter på angitt dybde (ca 3-3.5 meter). Selve montasjen av trampolinen blir deretter utført av dykkere. Arbeidet med opprensking med fjerning av flytetorvrester og påkjøring av rikelig med ny sand  er rekvirert og vil også bli foretatt i løpet av juni. 

Byggmester Ulvmoen har gitt kommunen en raus gave øremerket et lite stupetårn eller tilsvarende til felles bruk. Dette er kjærkomment, men må sees i sammenheng med andre tiltak og vurderes å måtte inngå i neste delprosjekt på Kjemsjøen. Vi kan ikke uten videre montere et stupebrett på dagens flytebrygge.

Et stupebrett må utformes som en forsvarlig, fast installasjon. Vi vil derfor ta med dette i neste trinn, og etablere brygge med mulighet til å stupe i fra, og med universelt utformet tilgang ned til vannkanten, oppryddet og beplantet område rundt, fastmonterte benker og bord, det nye toalett/sanitæranlegget osv. 

De som nå kjærkomment har tilbudt oss bistand og dugnadshjelp vil derfor få rikelig med muligheter til å yte sin innsats på et senere tidspunkt!

Toalettbygg

Det er gitt tilskudd fra spillemidlene til et lite toalettbygg på Kjemsjøen, noe både badende, politikere og grunneier har etterspurt.

Her er det viktig å finne en god løsning slik at toalettet holdes rent og innbydende, samtidig som plasseringen skal ivareta badegjestene og ikke veifarende med camping- og bobiler med langt større behov enn vi har kapasitet til.

Anbefalt løsning vil være ett toalettrom med lukkede tanker og solcelleanlegg som ikke trenger tilkopling til vann og kloakksystemet.

Leverandør melder om stor pågang og lang leveringstid, noe som innebærer at bygget tidligst kan leveres etter ferien. Plassering, renhold, tømming/fylling, vedlikehold, sesong-klargjøring og –stenging etc må avklares i forkant slik at vi ivaretar alle disse forutsetningene som er så viktige for et vellykket resultat.

Badegjester oppfordres derfor til å benytte det gamle toalettet om ærendet ikke kan vente.

Oppsummert leverer vi nå i 2021 på bestillingen av trampoline og flytebrygge samt maskinell opprensking langs vannkanten, noe masseflytting og påfylling av matjord samt forberedelser til neste trinn.

Vi krysser uansett fingrene for fortsatt godvær og økende vanntemperatur i Kjemsjøen!

Til toppen