Stor-Elvdal kommune fikk innvilget investeringstilskudd

Stor-Elvdal kommune har fått innvilget begge sine søknader om investeringstilskudd via Husbanken. Det gis tilsagn om inntil Kr. 20 975 000 øremerket oppgradering eksisterende sykehjem og inntil Kr. 30 222 000 øremerket nye omsorgsboliger.

Totalt får kommunen kr. 51 197 000 i tilskudd inn i prosjektet som omfatter nye omsorgsboliger, nytt helsehus samt oppgradering av eksisterende sykehjem.

Prosjektpresentasjonen av Helsehus/Omsorgsboliger med mer informasjon finner du her.

 

Til toppen