Stor-Elvdal kommune holdt innlegg på fastlegekonferansen

Fastlegekonferansen-2022 - Klikk for stort bildeFastlegekonferansen-2022 Helsedirektoratet Stor-Elvdal kommune er lagt merke til i prosessen med å etablere en faglig dyktig, erfaren, stabil og godt organisert fastlegeordning.

Fastlegekonferansen ble avholdt 19. mai med mulighet for både fysisk og digital deltagelse. Det var tre bolker med innlegg fra forskjellige innledere, messeområde med stands og en avsluttende panelsamtale. Hele konferansen ble tatt opp, og opptaket ser du ved å klikke på lenken nederst i artikkelen.

Konferansen ble åpnet av Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Helsedirektør Bjørn Guldvog, President i Den norske legeforening, Anne Karin Rime,Stor-Elvdalsmodellen presenteres - Klikk for stort bildeStor-Elvdalsmodellen presenteres Eget foto Områdedirektør  for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø og President i WONCA, Anna Stavdal var noen av innlederne på konferansen.

Stor-Elvdal kommune er lagt merke til i prosessen med å etablere en faglig dyktig, erfaren, stabil og godt organisert fastlegeordning. Derfor ble Enhetsleder Helse, Line Larsen Amundsen invitert til å fortelle om «Stor-Elvdalsmodellen»

«Stor-Elvdalsmodellen» er et begrep for å være inkluderende, innovativ og stolt. Begrepet har vært, og er, ledende i arbeidet med Bemannings- og arbeidstidsmodell for allmennlegetjenesten i Stor-Elvdal kommune.

Modellens arbeidsplan er rullerende over 5 uker, hvorav 12 dager er bundet tid og 23 dager er ubundet tid. Når legene foretar pasientkonsultasjoner på legekontoret, mottar øyeblikkelig-hjelp-pasienter og har legevakt, er dette bundet tid. Ubundet tid inneholder alle andre oppgaver som medfølger av pasientkonsultasjoner og faglig veiledning for kommunens øvrige helsepersonell, eksempelvis skrive resepter, henvisninger, erklæringer, vurdere blodprøvesvar, håndtere epikriser, osv.

Det tilstrebes å håndtere administrative henvendelser innen 5 virkedager.

Se opptak av Fastlegekonferansen klikk her

Til toppen