Tilskudd til lokale virksomheter

Lokale virksomheter som er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak får utbetalt 460.000,- kr i kompensasjonstilskudd.

Stor-Elvdal kommune mottak tilskudd fra kommunal- og moderniseringsdepartement til å avhjelpe lokale virksomheter som har lidd under smitteverntiltak.

Mange lokale virksomheter ble hardt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i 2020. Så det er med med glede vi i dag har tildelt 460.000,- i tilskudd til de lokale virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Utmålingen ble gjort etter en grundig gjennomgang av søknaden med vedlegg og dialog med søkerne for utfyllende avklaring under behandling.

Vi har ikke klart å gi full kompensasjon for tapte inntekter i denne runden, men det er med glede at vi kan meddele at det også blir en runde 2 hvor det åpnes opp for å søke om ytterlige tilskudd. Rammen som da skal fordeles vil være ca. 300.000,- kr. i kompensasjonstilskudd sier Samfunn- og næringsutvikler Bjørn Vegard Øiungen.

Til toppen