Tom brønn?

Lange perioder med godvær og tørke kan føre til at husstander med privat vannforsyning/brønn opplever at brønnen går tom for vann. Hvis brønnen går tom kan Stor-Elvdal kommune tilby gratis vann som huseier henter selv.

Muligheter for henting av vann

Husstander med privat brønn har ansvar for egen vannforsyning.  

Lange perioder med godvær og tørke kan føre til at husstander med privat vannforsyning/brønn opplever at brønnen går tom for vann 

For å sikre trygt drikkevann kan Stor-Elvdal kommune tilby gratis vann som huseier henter selv.  Dette gjelder vann til egen husholdning som tappes på mindre dunker/beholdere.

Huseier må kontakt med Stor-Elvdal kommune for å avtale henting av vann.

Hverdager fra kl 07:00 – 15:00: Per Arne Myrbakken - tlf 915 18 735

På helg teknisk vakt: tlf 916 44 728

Vannet hentes ved Teknisk stasjon på Koppang, Industriveien 70.

Fylling av brønner / tilkjøring av vann:

Dette kan da gjelde fylling av tette brønner/større tanker (ikke grunnvannsbrønner)

Dersom det er behov for større mengder vann så må huseier ta kontakt med:

Midt-Hedmark brann-og redningsvesen – vakttelefon 916 44 728

  • De kan levere vann til fylling av brønner o.l til private husholdninger inkl. gårdsbruk. 
  • Det faktureres for en time (dette er leie av mannskap og kjøretøy), fast sats (2022) kr 1 972,50 inkl.mva.
  • Ved lengre kjørevei/varighet må det påregnes en økning, tillegg utover 2 timer påløper kr. 1 200,- pr. time.

Gårdsbruk med dyrehold prioriteres fremfor privat husholdning.

Vannet som blir levert av brannvesenet anbefales ikke til drikkevann og må kokes.

Det stilles forbehold om levering grunnet beredskapsmessig hensyn. Ved stor skogbrannfare eller andre kritiske hensyn kan brannvesenets ressurser kun stå i beredskap for oppstående situasjoner.

Til toppen