Varsel om støyende arbeid langs rørosbanen

Varsel om støyende arbeider i forbindelse med ballastsupplering og sporjustering på jernbanenettet i Område Nord sesong 2021.

Bane NOR skal gjennomføre årlig vedlikehold av jernbanesporet på delstrekninger i Område Nord. Dette omfatter:

  • Ballastsupplering hvor det kjøres ett tog med ti ballastvogner, som tømmer ny ballast i sporet. Arbeidene utføres av Infranord. I tillegg kommer opplasting av pukk. Dette vil foregå på Sørli, Grønbogen, Atna, Moøya, Sefrivatn.
  • Sporjustering der det kjøres ulike typer maskiner for justering av spor, punkter og sporveksler. Utføres av maskiner fra Leonhard Weiss AS og NRC.

På grunn av den ordinære toggangen må arbeidene på deler av strekningene utføres om natten. Arbeidene kan medføre støy- og støvproblemer for nærliggende bebyggelse. Prosjektet varsler naboer etter nærmere vurdering, spesielt i forhold til varighet. Stort sett er dette arbeid som forstyrrer i kort tid da det er kontinuerlig fremdrift på arbeidstogene. 


For nærmere opplysninger, ta kontakt med:
Prosjektleder Tove Fjorden Ree, tlf. 916 72 583, e-post: tove.fjorden.ree@banenor.no

Les mer i varselet fra Bane NOR (PDF, 289 kB)

Til toppen