Meråpent bibliotek vil bli stengt inntil videre

Det har dessverre vært hærverk på biblioteket lørdag 7 mai. Biblioteket vil være stengt utenfor bemannet åpningstid inntil videre.

Potteplanter har blitt knust og ødelagt, to toaletter har blitt tilgriset og det har blitt sølt utover gulvene. Det er også tatt kaffe/kakao fra automaten for 875 kr.

Forholdet har blitt anmeldt til politiet.

Vi har bestilt oppgradering av sikkerheten i meråpent tid. Siden dette ikke er den eneste hendelsen da biblioteket har vært meråpent, kommer meråpent til å være stengt frem til dette er på plass.

Vi synes dette er forferdelig trist og gleder oss til vi igjen kan gå tilbake til normal drift.

Til toppen