Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Arealplan

Publisert: 21.10.2016 11:56:16

​​Hva består arealplan av?
En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor e​t område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av en planbeskrivelse, et plankart og planbestemmelser.

Planbeskrivelsen inneholder selve beskrivelsen av planen, hva en ønsker å oppnå, samt virkningene av planen.
Plankartet viser hvor boliger, veier, lekeplasser, skoler, osv. skal ligge.
Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer nærmere hvordan områdene kan brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares, osv. Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass, som f.eks. en mer detaljert plan eller opparbeidelse av vei eller lekeplass, før man kan få lov til å bygge
En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Det betyr at den må følges for alle tiltak innenfor planens avgrensning. Hvis du skal bygge noe på en eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil altså arealplanen(e) gi deg svar på hva som kan tillates og ikke.

Planstrategi
Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet. Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi, jfr. lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven §10-1
Planstrategi 2011-2015

Kommuneplanen
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen, og være grunnlag for tematiske planer og virksomhet i kommunen. Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom samfunnsdelen og plan for bruk og vern av arealer i kommunen. ​
Kommuneplanens arealdel 2003-2015
Kommuneplanens samfunnsdel 1998-2010

Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2040


Kommunedelplan 
Kommunedelplaner er arealplaner for et avgrenset geografisk område av kommunen, eller planer for et avgrenset tema. Geografisk avgrensede kommunedelplaner utdyper og supplerer kommuneplanens arealdel.

En kommunedelplan er - som en kommuneplan - en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå. En kommunedelplan kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for et geografisk område eller et bestemt tema med tilhørende kartdel og bestemmelser.
Kommunedelplan Atna
Kommunedelplan Atnbrua
Kommunedelplan Koppang
Kommunedelplan Steinvik

 

 

 Kommuneplan 2019-2040

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 15.06.2020 10:31:30