Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Arbeid med Kommuneplanen 2019-2040

Publisert: 21.10.2016 12:27:52

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel, samt en handlingsdel (økonomiplan).

Samfunnsdelen skal ta stilling til kommunesamfunnets langsiktige utfordringer og overordnede målsettinger for samfunnsutviklingen.

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk, samt hvilke viktige hensyn som skal ivaretas ved disponering av arealene.

Følgende har mottatt oppstartsvarsel for kommuneplanens samfunnsdel. Listen finner du under nyttig informasjon.

For å nå alle så ber vi om at alle lag og foreninger sender kontaktinformasjon (org.nr., kontaktperson og mailadresse) for bruk i den videre korrespondansen vedrørernde kommuneplan. Informasjon sendes til kommunplanlegger Camilla Anderson - can@stor-elvdal.kommune.no  - tlf 47 45 86 30

 

Kommuneplanen

Oppstart og planprogram

Kommunens samfunnsdel

  1.  Høring kommuenplanen 2019 -2040 - Samfunnsdel
  2. Vedtatt - kommuneplanens samfunnsdel 2019-2040

 

Kommuneplanens arealdel

  1.  Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram
  2. Fastsatt planprogram for Kommuneplanens arealdel 2019-2040

 

Kommunedelplaner

Kommunedelplan for kuturminnner og kulturmiljøer 2017-2030

 

Klima og energiplan 2018 - 2030

  1. Varsel om offentlig ettersyn og oppstart av planarbeidet

 

Sist oppdatert: 12.07.2019 19:39:12
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg