12.09.2021 - Info fra kriseledelsen

covid-19 - Klikk for stort bildecovid-19 illustrasjon Det er per i dag påvist totalt 12 personer med Covid-19 ved ordinær PCR- test siden torsdag forrige uke. Smittesporingen er krevende.

Smittesporingen er krevende og det er per nå ikke oversikt over eventuell sammenheng mellom disse tilfellene. De smittede er både barn og voksne, vaksinerte og uvaksinerte. Som følge av dette er det fattet vedtak av kommuneoverlegen, i samråd med kriseledelsen, om følgende:

  • Koppang skole holdes stengt mandag og tirsdag da mange av undervisningspersonellet er berørte nærkontakter og det er da for få til å kunne gjennomføre undervisning.
  • Kulturskolen holdes stengt hele kommende uke
  • Stor-Elvdal ungdomsskole gjennomfører undervisning på gult nivå.
  • Moratunet sykehjem og fellesarealene på Granheim bofellesskap holdes fortsatt stengt. Det gjøres unntak for besøk til alvorlig syke.

I tillegg gjelder følgende sterke anbefaling:

  • Arrangementer som ikke er strengt nødvendig neste uke anbefales utsatt
  • Begrens antall nærkontakter
  • Bruk munnbind på steder der det ikke er mulig å holde avstand (butikker, serveringssteder, bensinstasjoner o.lign.) 

 

Testing

Det er åpent for drop-in testing mandag 13.09. kl. 10.00 – 11.00 og kl. 12.00 – 15.00. Alle som har symptomer eller tror de kan ha vært nærkontakter til smittede, men ikke har blitt oppringt fra smittesporingsgruppen, oppfordres til å la seg teste.

Situasjonen er svært krevende og legger et stort press på flere av kommunens tjenester. Vi ber om at alle viser forståelse for at oppgaver blir strengt prioritert og oppfordrer alle til å gjøre det de kan for å unngå videre spredning. Selv om man er fullvaksinert kan man spre smitte og de mest sårbare kan fortsatt bli alvorlig syke.

  • Hold avstand
  • Vask hendene
  • Hold deg hjemme dersom du er syk - og test deg!

 

Valgdagen

I forbindelse med valget kommer det en egen melding senere i kveld. Følg med på våre hjemmesider og Facebook. 

Til toppen