Koronavirus

Ingen nye smittetilfeller er påvist i Stor-Elvdal.

Gå til kommunens koronavirus-oversikt     Se status for vaksinering her

Koronavaksinering i Stor-Elvdal kommune

Status vaksinering uke 17

Den 29.4 fikk 82 personer første vaksine. I tillegg var det 35 revaksinasjoner.
Det gjenstår da 190 personer som venter på vaksine i risikogruppe 4 (65-74år + 18-64år i høy risiko).

Vaksinetelefonen

Det er stor pågang på vaksinetelefonen. Vi ber om at alle som har spørsmål om hvor de står i køen for vaksine forholder seg i ro. Påmeldte vil bli oppringt når det er deres tur. Følg fremgangen på hjemmesiden til kommunen.

Har du ikke meldt deg på? Send navn og fødselsdato til 94028699.

Mer informasjon om koronavaksinering

Koronavaksine og vaksinasjon frivillig og gratis. Det kreves vanligvis at minst 70% av befolkningen er vaksinert eller har gjennomgått sykdom  for at  immunitet skal kunne oppnås.

Det er VIKTIG at de som etter hvert får time til vaksinering møter opp eller gir beskjed i god tid, dette fordi vaksinene har tidsbegrensing når glassene er åpnet og ubenyttede vaksiner må kastes.

Alle kan gjerne sende SMS om ønsket vaksine, da det letter vårt planleggingsarbeid. (se mer info under Vaksinetelefon). Ut fra mottatte tilbakemeldinger på SMS settes du på venteliste i din gruppe. De som ikke svarer pr brev eller SMS vil bli kontaktet etter hvert.

Vaksinering hvor og når?

Vaksineringen foregår hovedsakelig torsdager på Storstua, med noen unntak for helligdager.

Dersom du av spesielle årsaker ikke kommer deg til vaksinasjonsstedet, kan du ta kontakt med vaksinetelefonen.

Prioritering for vaksinering

Fastlegevikarene i Stor-Elvdal har nå gjort en gjennomgang av risikogrupper for innbyggere og andre pasienter som er tilknyttet Stor-Elvdal legekontor, påmeldte har med dette blitt flyttet til rett risikogruppe ut fra legens vurdering.

Vaksinekoordinator kontakter vaksinasjonsteamet i forhold til risikopasienter i bostedskommune for pasienter som ikke bor i Stor-Elvdal. Dersom du bor i Stor-Elvdal, men har fastlege i annen kommune, må du selv ta kontakt med din fastlege for dokumentasjon på om du er i risikogruppe, da kommunene praktiserer dette ulikt. Ta kontakt med vaksinetelefonen på 94028699 dersom du er i risikogruppe, men ikke har fastlege i Stor-Elvdal.

Om vaksinene

For øyeblikket mottar vi kun Pfizervaksinen, dette kan endre seg i fremtiden. Informasjon om de ulike vaksinene kan du finne på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet. 

Når du vaksineres vil du få informasjon om hvilken vaksine du får.

information in different languages

Vaksinetelefon

tlf. 940 28 699

Vaksinetelefonen er åpen for evt. spørsmål kl. 14:00 -15:30 på hverdager. Dette gjelder ikke timebestillinger (vi følger FHI's anbefalinger), men evt. andre spørsmål tilknyttet vaksinering.

Via SMS kan du sende melding om du ønsker vaksine eller ei. Det sparer oss for mye tidkrevende arbeid. 

Vennligst ikke henvend deg for spørsmål om din plass i køen. Alle påmeldte vil bli oppringt ca 1 uke før vaksinasjonen.

Send SMS med fullt navn og fødselsdato, eller ring vaksinetelefonen om du ønsker vaksine. Du vil motta en bekreftelse på mottatt melding og settes da fortløpende på innkallingsliste.

Til toppen