Koronavirus

Ingen nye smittetilfeller er påvist i Stor-Elvdal.

Gå til kommunens koronavirus-oversikt     Se status for vaksinering her

Høringer og planvedtak

Plangrense illustrasjon - Klikk for stort bilde 

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Aktuelle planoppstarter, høringer og planvedtak:

Vedtatt reguleringsplan for Atna idrettspark

Reguleringsplanen for Atna idrettspark ble behandlet i Stor-Elvdal kommunestyre, 22.04. 2021, sak 2021/29, med følgende enstemmig vedtak:

Veteranplan for Stor-Elvdal kommune til høring

Frist for innspill er 21.06.21 Høringsdokumenter Høringsutkast, Veteranplan for Stor-Elvdal (PDF, 486 kB)  

Forslag til forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn etter forurensningsforskriften

Forslag til forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn etter forurensningsforskriften legges ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist 17.03.2021

Til toppen