Koronavirus

Ingen nye smittetilfeller er påvist i Stor-Elvdal.

Gå til kommunens koronavirus-oversikt     Se status for vaksinering her

Forslag til forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn etter forurensningsforskriften

Forslag til forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn etter forurensningsforskriften legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Høringsfrist 17.03.2021

​Kommunen er forurensningsmyndighet og skal føre systematisk kontroll med at tillatelser til utslipp og påslipp etter forurensningsforskriften overholdes. For å kunne ta gebyr for å utføre arbeidet med de lovpålagte myndighetsoppgavene må Stor-Elvdal kommune innføre en lokal forskrift som gir kommunen hjemmel til å ta gebyrer. Det er et sentralt prinsipp i forurensningsloven at forurenser skal betale for de kostnader forurensningen medfører, herunder også kostnader for saksbehandling og tilsyn.

Høringsuttalelser til forskriften merkes: "Høringsuttalelse - Forskrift om gebyrer for tilsyn etter forurensningsforskriftens kap 12, 13 og 15 samt 15A - sak 20/1689" og sendes skriftlig eller pr. e-post til Stor-Elvdal kommune innen 17.03.2021

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang
E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no
Spørsmål i saken kan rettes direkte til: Enhetsleder forvaltning Camilla Anderson

Kontakt oss

Camilla Andersson
Enhetsleder forvaltning
E-post
Telefon 474 58 630
Til toppen