Høring navnesak

Statens kartverk har reist navnesak i Stor-Elvdal kommune og inviterer innbyggere til å komme med høringssvar.

Frist for innsending av høringssvar er 06.06.2022 og svarene sendes til: postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Oppstart av navnesak 2022/191 – Hamna/Havna m.fl. i StorElvdal kommune

I forbindelse med adressering i Stor-Elvdal kommune har kommunen tatt opp navnesak for stedsnavnet Hamna/Havna m.fl., jf. e-post datert 02.02.2022. Saken tas opp for å få formalisert riktig skrivemåte for offentlig bruk. Statens kartverk sender med dette saken på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn. I tillegg til primærnavna tar vi avledete navn med i saken, jf. § 8 siste ledd i forskrift om stadnamn.

Saken gjelder følgende navn med varianter av skrivemåter:

 • Hamna / Havna (gard 39)
 • Nedre Havnen (nedlagt bruk 39/1) – er dette navnet fortsatt benyttet?
 • Øvre Hamna / Øvre Havna / Øvre Havnen (bruk 39/2)
 • Havndalen (bruk 39/3)
   
 • Havnmoen / Havnmoa / Moa (felles navn for gard 72 og 76)
 • Havnmoen (gard 72) • Havnmoen (bruk 72/1) – har Lille Hamna vært benyttet her?
 • Øvre Havnmoen (gard 76)
 • Øvre Havnmoen (bruk 76/1)
   
 • Hamna / Rondetunet (bruk 78/4) – har Store Hamna vært benyttet her?
 • Havnmoen II (bruk 78/20)
   
 • Hamnsætra (seter 91/1/62)
 • Hamnsætra (seter 91/1/95)
 • Hamnsætervegen (sti)
   
 • Hamnsaga (annen industri- og lagerbygning)
 • Hamndalen (dal)
 • Hamntjørna / Hamntjønna (tjern)
 • Hamnbekken / Hamnabekken (bekk)
 • Hamnbekkfløyet (slette)

Kontakt oss

Thor Arne Haug
Spesialkonsulent forvaltning
E-post
Telefon 474 88 993
Til toppen