Vedtak i navnesak - Hamna mfl. i Stor-Elvdal kommune

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av følgende stedsnavn i Stor-Elvdal kommune:

 • Hamna (gard 39)
 • Veslehamna (bruk 39/2)
 • Hamndalen (bruk 39/3)
 • Hamnmoen (felles navn for gard 72 og 76). Moa vedtas som undernavn.
 • Hamnmoen (gard 72)
 • Veslehamna (bruk 72/1). Øvre Hamna vedtas som undernavn.
 • Øvre Hamnmoen (gard 76)
 • Øvre Hamnmoen (bruk 76/1)
 • Storhamna (bruk 78/4). Nedre Hamna vedtas som undernavn.
 • Hamnmoen (bruk 78/20)
 • Hamnsætra (felles navn for seter 91/1/62 og 91/1/95)
 • Veslehamnsætra (seter 91/1/62)
 • Storhamnsætra (seter 91/1/95)

 

 • Hamnsætervegen (sti)
 • Hamnsaga (annen industri- og lagerbygning)
 • Hamndalen (dal)
 • Hamntjønna (tjern)
 • Hamnbekken (bekk)
 • Hamnbekkfløyet (slette)

Vedtaket er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn.

Bakgrunn

Navnesaken ble tatt opp av Stor-Elvdal kommune i samband med adressering i kommunen, jf. e-post datert 02.05.2022. Noen av navna er tenkt brukt som ledd i adressenavn, og de hadde flere godkjente skrivemåter i offentlig bruk. Navnesaken ble reist for å fastsette rett skrivemåte for offentlig bruk.

Les hele brevet fra karverket her (PDF, 316 kB)

Klage

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Dersom meldinga skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort. 

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Til toppen