Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Behandling av forslag til reguleringsplan for Mykleby fjelltak 28.10.2020

Av: Bjørg Skogsrud | Publisert: 09.11.2020 08:53:25

Forslag til reguleringsplan for Mykleby fjelltak ble behandlet i Stor-Elvdal kommunestyre den 28.10.2020.

Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Mykleby fjelltak med følgende endringer:
Bestemmelsene punkt 3.2 andre kulepunkt strykes.

Bestemmelsene pkt. 7.1 endres til: Utbedring av avkjøring rv. 3 Kryss mellom rv. 3 og
Myklebysætervegen må utformes og dimensjoneres i samsvar med Vegnorm N100 med
henvisninger. Krysset skal opparbeides og godkjennes av Statens vegvesen før aktivitet i
massetaket igangsettes.

Kommunestyrets behandling i møte 28.10.2020:
Kommunestyret foretok befaring av Mykleby fjelltak i forkant av møtet.Behandling
Votering: Rådmannens innstilling falt med 11 mot 6 stemmer.

Om klagerett:
Kommunestyrets vedtak om å vedta eller endre en reguleringsplan kan påklages. Dette fremgår av plan- og bygningsloven § 12-12 tredje ledd. Det er bare positive vedtak som kan påklages, hvilket betyr at det

Sist oppdatert: 09.11.2020 09:08:26
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg