Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Eldre nyheter

Her har du mulighet til å finne nyheter frem til og med september 2015.

Informasjon om Covid-19 i Stor-Elvdal kommune. Oppdatert info i dag fredag klokken 17.00.

Stor-Elvdal kommune fikk som kjent påvist to tilfeller av smitte i går 8. oktober - og begge gjaldt barn i Menighetens barnehage. Umiddelbart ble smittesporing satt i gang og dette arbeidet pågår fortsatt. Kommunen følger situasjonen nøye. Det er ikke påvist nye tilfeller pr. i dag klokken 17.00.

Koronasituasjonen i Stor-Elvdal kommune

Kommunene i Innlandet har mottatt anbefalinger fra Fylkesmannen i Innlandet om hvordan vi som samfunn skal forholde oss til denne situasjonen. 

Husk å sette ut søppelsekken

Kommunen vil minne alle abonnenter på at sekken skal være klar til henting senest klokken 07:00 på hentedagen.

Nå er bygdeboka Grend og slekt 2 til salgs

Lanseringsfesten ble lagt til det siste kommunestyre​møte før sommeren, og det ble fullt hus i foajeen på Storstua.

Informasjon om SMS og telefonvarsling

Kommunens SMS og telefonvarsling er en rask og effektiv informasjonskanal ved ulike typer hendelser. For å øke dekningsgraden minner vi om at man kan registrere sitt eget telefonnummer opp mot bosted- eller andre adresser.

Her er kommunens beredskapsplan

​Stor-Elvdal kommunes  beredskapsplan ble vedtatt av kommunestyret 18.06.2014, og er revidert siste gang 29.04.2019.

God jul og godt nytt år!

Ordfører Terje Hoffstad ønsker på vegne av Stor-Elvdal kommune alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Nye omsorgsboliger ved Moratunet

​Kommunestyret vedtok onsdag kveld at nye omsorgsboliger skal bygges i nærheten av Moratunet sykehjem.

Nye retningslinjer for kulturmidler

Forslag til reviderte retningslinjer for tildeling av kulturmidler ble enstemmig vedtatt av hovedutvalget for skole, kultur og omsorg 26.01.

Informasjon om flyktningsituasjonen

Den store asyltilstrømningen til Norge setter både forvaltning og innbyggere på en gedigen prøve.​ Her kommer litt nyttig informasjon.

Sundfloen bru har blitt åpnet igjen for trafikk.

Natt til mandag 15.11.2015 ble Sunfloen bru åpnet igjen for vanlig trafikk.

Koking av drikkevann på Evenstad

Det ble i dag lørdag 26. september påvist koliforme bakterier i drikkevannet på Evenstad, og derfor innføres det påbud om koking av drikkevannet for alle abonnenter tilknyttet det kommunale vannverket.

Opptak 2 for barnehagene i Stor-Elvdal 2015-16

Det er nå 2 opptak pr. barnehageår - hovedopptak gjeldende  fra 15.august, og  2. opptak gjeldende fra 1.januar med søknadsfrist 1.oktober.  

Gratis transport til valglokalene på Koppang 14.09

​​Statens Vegvesen tilbyr gratis transport til og fra valglokalet på Koppang på valgdagen 14.09.
Buss går fra Tiur'n kro om Stai og til Koppang kl. 10.00, 12.00 og 17.00. med retur en halv time senere. På og avstigning fra alle busslommer på strekningen.

Harepest i Stor-Elvdal

Det er bekreftet tilfeller av harepest i Stor-Elvdal. Kommunelegen ber folk ta forholdsregler og unngå å drikke vann fra usikre vannkilder. Man må heller ikke ta på døde gnagere uten hansker.

Nytt om navn - ansettelser

Det har vært lyst ut en del ledige stillinger i kommunen i sommer. Nå er det foretatt ansettelser i flere av dem.

Anbud septikrenovasjon

Stor-Elvdal kommune ønsker å inngå avtale med ny septikrenovatør da gjeldende kontrakt med Harry Grøndalen Transport går ut i 2016.
Anbudsdokumentene finnes under utlyste konkurranser på hjemmesidene til Abakus. http://www.abakus.as/
 

Kun syklende og gående kan passere Sundflobrua!

​Kommunen har vært på møte med Statens Vegvesen i dag, ons 27.08, og det presiseres at all motorisert ferdsel på brua er forbudt i stengningsperioden! Dette gjelder også moped og motorsykkel.

Gledelig økning i innbyggertallet

Stor-Elvdal kommune økte innbyggertallet med 17 personer i 2. kvartal. Totalt er det nå 2.632 innbyggere i kommunen vår.

Bedre skilting, men stengt bru i anleggsperioden

​Ordfører Even Moen's henvendelse til vegvesenet ga ingen åpning for at Sundflobrua kan holdes åpen for persontrafikk deler av døgnet. Seksjonssjef Per Magnar Klomstad ber om at følgende informasjon gjøres kjent for våre innbyggere og andre trafikanter, og at kommunene forøvrig bidrar til at arbeidene kan gjennomføres slik at en unngår forsinkelser i gjennomføringsfasen.

Endelig første skoledag!

​Hele 24 spente og forventningsfulle førsteklassinger møtte til sin aller første skoledag på Koppang skole mandag.

Endringer i skoleskyss

I forbindelse med at Sundflobrua er stengt, vil det bli noen endringer i forhold til skoleskyss.
 
 

Interkommunalt krisesentertilbud

Stor-Elvdal er en del av et interkommunalt krisesentertilbud gjennom Gudbrandsdal Krisesenter IKS. Krisesenteret er et døgnåpent tilbud til kvinner, menn og deres barn som har vært eller er utsatt for vold i nære relasjoner.

Arrangementer i kø

Musikkshow, harrfestival, Fossedager, høstmarked og storkonsert med lokale artister i Storstua. Alt dette skjer i løpet av den neste måneden!

Årets sommervær er perfekt for turer til fots eller med sykkel!

​Enten du er lokalkjent Stor-Elvdøl eller ny i området vil du kunne finne nye turer og steder å utforske. Hva med en tur til deler av bygda du sjelden ferdes i? Kulturstiene langs Glomma og Gamle Kongevei er ryddet og klippet, og en lang rekke fine turer er merket og tilrettelagt i alle deler av kommunen.

Gratulerer til prisvinnere

Vi gratulerer hjerteligst prisvinnerne som ble hedret under åpningen av Kaupangrmart'n: Hans Magne Huset (Årets medarbeider), Koppang Sportsfiskere (Årets ildsjel) og Martin Grønvold (Ungdommens idrettspris).

Varsel om oppstart av detaljregulering for Rondane friluftssenter Rondetunet

​Høring av forslag til planprogram for Rondane friluftssenter Rondetunet

Oppstart reguleringsplan rv.3 Fjell - Opphus nord

​Varsel om oppstart av arbeide med reguleringsplan og offentlig ettersyn av Planprogram - Rv. 3 Fjell - Opphus Nord, Stor-Elvdal kommune

Oppstart reguleringsplan rv.3 Evenstad - Imsroa syd

​Varsel om oppstart av arbeide med reguleringsplan og offentlig ettersyn av Planprogram - Rv. 3 Evenstad - Imsroa Syd, Stor-Elvdal kommune.

Rehabilitering av Sundfloen bru

Statens vegvesen har følgende opplysninger om arbeidene på Fv 30 Sundfloen hengebru. Arbeidene skal etter planen starte i løpet av juni. Omkjøring i anleggsperioden vil bli skiltet via fv. 606 og fv. 633 på østsiden av Glomma.

Ferieavvikling i treningssalen på Moratunet

​Treningssalen er åpen for betalende brukere, og en av fysioterapeutene vil være på jobb hele sommeren. For brukere utenom grupper er salen i sommer tilgjengelig fra kl 14.00 hver dag.  

Varsel om nattarbeid på Koppang 27.-28.06

​​I forbindelse med graving av overvannsledning over jernbanesporet blir det nødvendig med nattarbeid på Koppang stasjon

Elverum trafikkstasjon sommerstengt i 4 uker

​​Statens vegvesen vil med dette informere om at ferieavvikling gjør det nødvendig å stenge Elverum trafikkstasjon fra og med 6. juli til og med 31. juli

Alt er nå klart til 5 på toppturene

​Besøk toppene med hvite kasser med rødt flagg fra 15.juni til 15. september. I hver kasse finner du ei bok.

 

Stenging av Kirkegårdsveien utsatt til 22.juni.

​Anleggsarbeidene for ny Koppang tømmerterminal går fremover , og Jon Lillegjære i Jernbaneverket informerer om at prosjektet nå går inn i en ny fase som medfører at Kirkegårdsveien kommer inn i anleggsområdet for tømmerterminalen.

Vannavstenging på Koppang natt til man 08.06

​​Tekniske tjenester skal gjennomføre lekkasjesøk på ledningsnettet natt til mandag 8. juni.  Alle abonnenter tilknyttet Koppang vannverk vil være uten vann i perioder i tidsrommet fra søndag  7. juni kl. 23:00 til mandag 8. juni kl. 06:00.

Drømmestipend 2015 til Solveig Austeng Spook

​​Kulturskolens vårkonsert ble holdt for full sal og med en lang rekke flotte innslag med dyktige og spilleglade elever på scenen. Høydepunktet var likevel da Solveig Austeng Spook fikk tildelt drømmestipendet 2015

Stolpejakten skal få oss ut i sommer!

​«Frisk på Koppang» vil lokke flest mulig til å komme seg ut i nærmijøet for å finne stolper. Det trengs verken forkunnskaper eller stålkondis for å delta, og du kommer deg ut i frisk luft! ​Harald Torbjørnsen og Anders Laurentz i Stor-Elvdal skiklubb, orienteringsgruppa er initiativtakere til prosjektet. Allerede etter få dager med egen hjemmeside og facebookprofil er det stor interesse.

http://koppang.stolpjakten.se/Views/Pages/News?articleId=252

Kommunale fiskefondsmidler

​​Kommunale fiskefondsmidler deles ut til tiltak som fremmer fisket i Glommavassdraget.

Søknadsfrist for tilskudd fra kommunens fiskefond i 2015 er satt til 5. juni.
Søknaden ber vi om å få tilsendt per e-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no eller post:
Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang.
 

Endringer i plan og bygningsloven fra 01.07.15

​​Fra 1. juli kan en utføre flere tiltak uten å søke byggetillatelse.
NB! Den som skal bygge har ansvar for å sjekke at tiltaket ikke er i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

​Oversikt over endringene i plan- og bygningsloven fra 1. juli 21015 finner du her:
 

Søk kommunale viltfondmidler med frist 5.juni

​Kommunale viltfondsmidler deles ut hvert år til tiltak som fremmer lokal viltforvaltning, styrker kunnskap om viltet m.m. Søknadsfrist for tilskudd i 2015 er satt til 5.06.

Les mer:
Ordningen med kommunale viltfond trådte i kraft 1. januar 2001 etter endringer i viltlovens §§
13, 40, 43 og 48 jfr. Ot.prp. 37 (1999-2000), samt Kgl.res. av 30.06.00. Det innebærer at
kommunen er gitt myndighet til å fastsette og innkreve fellingsavgifter på hjort og elg innen gitte
rammer. I tillegg er kommunen gitt eiendomsretten til felt skadevilt og fallvilt av hjortevilt og
bever. Ifølge forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort, fastsatt 23.05.01,
er formålet med det kommunale viltfondet å skape økonomisk bakgrunn for å fremme
viltforvaltningen i kommunen. Fondet er et bundet driftsfond.
 
I sak 47/01 den 18.12.01 vedtok kommunestyret følgende retningslinjer for bruk av viltfondet:
· Alle tiltak i kommunen som fremmer lokal viltforvaltning, styrker kunnskapen om viltet m.m. Én oppgave kan være å støtte arbeidet med å redusere påkjørsler av vilt på vei og bane. Tiltakshavere kan være enkeltgrunneiere, grunneiersammenslutninger, lag og foreninger eller kommunen.
· Fondet skal dekke utgiftene til den form for fallviltordning som kommunen bestemmer.
 
 Det er ikke eget søknadsskjema til ordningen, og søknaden sendes postmottak@stor-elvdal.kommune.no
 
 
 
 

"Lek gir Læring" i Sør-Østerdal

​170 styrere og barnehagelærere fra Sør-Østerdalsregionen og Våler hadde felles samling i utviklingsarbeidet «Lek gir læring»i Elverum den 7. mai.

Fordeling av kommunale kulturmidler i 2015

​Kulturmidler til idrett og friluftsliv er fordelt i samsvar med innstilling fra Stor-Elvdal idrettsråd. Søknader om tilskudd fra øvrige kulturmidler er i år lagt fram til behandling i hovedutvalg for kultur og oppvekst uten innstilling.

Vellykket datakurs for bønder

​Databruk blir stadig viktigere for næringsutøvere innen landbruket. Hedmark Bondelag, Fylkesmannen i Hedmark og kommunene i Sør- Østerdal ser at det er behov for økt kompetanse blant bønder på dette feltet.

70 år siden avslutningen av 2.verdenskrig

​Ordfører Even Moen inviterer innbyggerne sine til markering av jubileet på den internasjonale veterandagen den 8.mai.

Stenging av vannet i Sundfloveien torsdag 23.04

​Stenging av vann – Sundfloveien.
På grunn av en vannlekkasje må vi stenge vannet torsdag 23. april.
Vannet vil bli stengt i en periode i tidsrommet mellom kl. 08:00 og 15:00.
Industrihallene på sørsiden av veien, beboere i Nyhusveien, og beboere i Sundfloveien 28 – 38, samt beboere i Industriveien 59 til 65 kan bli berørt.
Tapp opp nødvendig forbruksvann på forhånd!
Vi beklager ulempene dette medfører.
Hilsen kommuneingeniør kommunalteknikk
 

Respekter bålforbudet

Sesongen for gress- og lyngbranner er i gang i deler av Sør-Norge. Norsk brannvernforening minner om det generelle bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september.

Bredbåndsutbygging i Stor-Elvdal - høring

​Stor-Elvdal kommune ønsker å søke om midler fra statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene, og vi inviterer interesserte til å komme med innspill. I denne omgang er området fra Atna til Straumbu valgt.

Spørreundersøkelse om opplevelsesaktiviteter

​Vi håper du vil bidra og svare på denne spørreundersøkelsen. Stor-Elvdal kommune gjennomfører i samarbeid med Høgskolen i Hedmark, avd. Evenstad et prosjekt med fokus på opplevelsesaktiviteter basert på natur og kultur. 

Redusert akseltrykk - Lyngstadveien

​Vi innfører redusert akseltrykk til 4 tonn for Lyngstadveien i Sollia.
Begrensningen gjelder fra mandag 13. april og inntil annet blir kunngjort. Redusert akseltrykk gjelder ikke for renovasjon.

Koppang treningssenter i nye lokaler før jul

​​I helgen ble alt utstyr ryddet ut og rivning av den gamle hallen starter mandag 13.april. Byggingen settes i gang 18.mai og nybygget er planlagt ferdig i midten av desember.

Klart for nytt vårmarked i juni

13. juni er det klart for nytt vårmarked på Koppang. I år blir markedsplassen ute på tunet ved Stor-Elvdal hotell.

Innskriving av nye 1. klassinger til Koppang skole onsdag 22.april

​De som har etternavn som begynner på A – H kommer kl. 9.00–10.00
De som har etternavn som begynner på I – Å kommer kl. 12.00–13.00

Åpen fagkveld om rein den 13.april kl 19.00

​Rendalen kommune, villreinnemda for Rondane og Sølnkletten og Rendal renselskap inviterer til fagkveld om reinens arealbruk og adferd sett opp mot arealforvaltning og annen menneskelig påvirkning og aktivitet. Alle interesserte er velkommen. Servering av kaffe og kake.
Sted: Rendalen kommunehus den 13.04 kl19:00
Påmelding til ofr@rendalen.kommune.no  eller tlf: 62468465 innen 3. april.

Salg av Opphus skole og barnehage

​Stor-Elvdal kommune vurderer å selge Opphus skole og barnehage, gnr. 101, bnr. 101 og 136, beliggende i Stor-Elvdalsveien 1438 på Opphus. 

Gratis datakurs for bønder i vår

Kommunene i Sør- Østerdal i samarbeid med Kompetent AS arrangerer gratis datakurs for bønder – basisopplæring innen data, skreddersydd for landbruket – 30 timers kurs

Åpne bygdemøter om kommunereform og struktur i løpet av mars 2015

Ordfører Even Moen ønsker alle innbyggere velkommen til møtene der også Sverre O. Øverby, Terje Hoffstad og rådmann Leif Harald Walle vil delta. 

Snøscooterleden er åpen igjen

​​Stortinget har sørget for at snøscooterleden i Stor-Elvdal er åpen igjen.

Mange søkere på ledige stillinger

Kommunen har lyst ut flere ledige stillinger på nyåret. Her kan du se de offentlige søkerlistene.

Leiekjøringsløyver for snøscooter

Skal du til fjells i vinterferien og har behov for snøscootertransport? Her finner du oversikten over hvem som har fått tildelt leiekjøringsløyve i hvilke områder for perioden 2014-2018.

Åpen hall i vinterferien

Kommunen inviterer igjen alle fra 3.-7. klasse til Åpen hall med lek og moro i Storstua tirsdag i vinterferien.

Elevbedrifter på Skapende Ungdomsmesse

Stor-Elvdal Ungdomsskole har for første gang deltatt på Skapende Ungdomsmesse på Tynset. 
 

Bli med på etablererkurs

Ønsker du å starte egen bedrift, eller har du drevet på en stund og trenger litt påfyll? Nytt etablererkurs starter på Evenstad 25. februar.

Ny lege i gang

​Farazia Ansar skal være vikarlege i Stor-Elvdal hele 2015.  Hun er opprinnelig fra Pakistan, men kom til Norge i 1998 og har bodd her i landet det meste av tida siden da. 

Skiløypeåpning på Hansenmyra 26.01

​​Ordfører Even Moen ble fragått av spreke skiungdommer da han prøvegikk den flotte nærmiljøløypa mandag kveld

Møtet i eldrerådet 9.februar er avlyst

​​Neste møte blir 13. mai 2015.01.28

Starter opp AA-gruppe

Nå etableres det en egen gruppe for Anonyme Alkoholikere (AA) i Stor-Elvdal.

Utlysning av kulturmidler 2015

Stor-Elvdal kommune fordeler tilskudd til mange ulike kulturaktiviteter. Søknadsfristen for lag og foreninger er i år 15. februar.  

Derfor trives Morten i hjembygda

Kommunefysioterapeut Morten Buchholdt stortrives med jobb og familie i hjembygda. Les mer om hvilke kvaliteter han setter pris på i kommunen.

Skal spare 1,5 mill. kwh i kommunale bygg

​Til sammen 98 ulike energisparetiltak rundt om i kommunale bygg skal gi en årlig nedgang i energiforbruket på ca 1,5 mill. kwh i året, som tilsvarer forbruket i ca 60 eneboliger.

Godnattsang og oppvartning i gapahuken

​Åpning av friluftslivets år 13.01

Det ble et alle tiders trivelig og stemningsfullt arrangement for rundt 30 store, små og firbeinte da Friluftslivets år 2015 ble åpnet i Tekna tirsdag kveld.

Påmelding til UKM og BKM

​Påmeldingsfristen til Barnas kulturmønstring og Ungdommens kulturmønstring er 20. januar. Her er det rom for all slags sceneaktivitet og kunstinnslag.

Nedsatt hastighet over Sundflobrua

Fartsgrensen over Sundfloen bru på fv. 30 i Stor-Elvdal settes ned fra 80 til 50 kilometer i timen. Samtidig vil det settes opp skilt som viser at avstanden mellom tungbilene skal være minimum 200 meter. Dette vil gjelde i hver av kjøreretningene.
 

Tilskudd til løypekjøring 2015

Etter helgens store snøfall er skisesongen for alvor i gang. Fristen for å søke om tilskudd til løypekjøring er 20. januar.

Tilskudd til forfallstrua bygninger

Den landsomfattende aksjonen "Ta et tak"  tilbyr “nødhjelp” til forfallstrua bygninger og andre objekter av kulturhistorisk verdi.

Ordføreren åpner Friluftslivets år

Starten på Friluftslivets år 2015 markeres lokalt med et arrangement i Tekna tirsdag 13. januar. Etterpå skal ordfører Even Moen sove ute i en gapahuk ved Koppang barnehage, og han vil gjerne ha selskap!

Ny organisasjonsmodell

Fra 1. januar er det innført ny organisasjonsmodell i Stor-Elvdal kommune.

Endret åpningstid på NAV

Fra 1. januar holder NAV Stor-Elvdal stengt på onsdager.

Her er kulturnytt for januar

Konsert med Narum og Sørum i Storstua 30. januar er den store musikalske godbiten og pryder forsiden på årets første kulturnytt.

Anbefaler vannbåren varme

Energiråd Innlandet anbefaler vannbåren varme som energikilde, og det er økonomisk støtte å hente fra Enova.

Eiendomsskatt blir innført fra 2015

Som den siste kommunen i Hedmark blir det fra 2015 også innført eiendomsskatt i Stor-Elvdal. Skatten vil omfatte alle faste eiendommer, unntatt verker, bruk og annen næringseiendom.

Ordføreren tar utfordringen i friluftslivets år

Ordfører Even Moen skal sove ei natt ute for å markere starten på Friluftslivets år 13. januar.

Reguleringsplan rv 3-trafikksikkerhetstiltak Trønnes er vedtatt

​Kommunestyret har vedtatt reguleringsplan med trafikksikkerhetstiltak i området ved Trea på Trønnes.

Stramt budsjett for 2015

​Kommunestyret i Stor-Elvdal vedtok 11.12.2014 et stramt budsjett med lite rom for investeringer i 2015. Innføring av eiendomsskatt sikrer kommunen en merinntekt på ca. 6 millioner kroner.

Satser på lærlinger

​Stor-Elvdal kommune har i dag åtte lærlinger, og fra 2015 er det vedtatt å ha ni lærlingeplasser. Satsingen på lærlinger er en bevisst strategi fra kommunens side.

Statlige tilskuddsordninger for miljøtiltak

Miljømyndighetene har en rekke tilskuddsordninger innenfor områdene naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern og forurensing.

Tankbil i "førjulsgave"

Brannvesenet har fått ny tankbil, som også kommunens tekniske tjenester får glede av.

Lille julaften på Frivilligsentralen

​Alle som har lyst på en hyggelig førjulsstund sammen med andre er velkommen på Frivilligsentralen lille julaften. Frivilligsentralen og damene fra Vevstua går sammen om å arrangere "Jul på Frivilligsentralen".

Trygt hjem for en 50-lapp

​Jula er høysesong for festligheter og da er det verdt å minne om ordningen Trygt hjem for en 50-lapp som er et tilbud til ungdom i Hedmark om trafikksikker, rimelig transport hjem fra fest.  

Mer synlige i trafikken

Etter flere meldinger fra yrkessjåfører om nestenulykker langs riksveg 3 bestemte Norges Lastebileier-Forbund (NLF) seg for å gi bort 200 refleksvester til Stor-Elvdal statlige mottak.

Vi trenger din hjelp til bygdeboka

Det er sendt ut spørreskjema til alle husstander på strekningen fra Messelt til Trønnes. Alle som ikke har fylt ut og levert skjemaet oppfordres til å gjøre det så raskt som mulig.

Årets julehefte i salg!

​«Stor-Elvdals Jul 2014 Heme Våre» er i salg nå! Årets julehefte fra historielaget og skiklubben er spekket med lokalhistorie. Løp og kjøp!

Populært med 5 på topp

Tilsammen 633 sprekinger besøkte en eller flere av årets 5 utvalgte fjelltopper.

FIAS-kalender og FIAS-julesekk

I disse dager legger vi FIAS-kalender for 2015 og FIAS-julesekk i postkassene.

Energisparetips om klesvask

Vasker du klærne energieffektivt? Energiråd Innlandet gir deg gode råd om hvordan du kan bruke vaskemaskinen din mer effektivt.

Slik søker du om kommunal utleiebolig

Det er innført nytt søknadsskjema for leie av kommunale boliger. Utleieboligene er et virkemiddel for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet, og rekruttere arbeidstakere til kommunen.

107 østerdalsstuer registrert i Stor-Elvdal

​Nylig utgitt rapport og bok om østerdalsstuene omtaler kommunen som sentral både på grunn av antallet bygninger, og fordi alle størrelser og varianter av østerdalsstua er representert.

BU-midler til tradisjonelt landbruk

Fristen for å søke om BU-midler til investeringer i tradisjonelt landbruk er 15. desember.

Ballbingen åpner til våren

Koppang og Stor-Elvdal får et nytt aktivitetstilbud når fotballklubben åpner sin nye ballbinge til våren.  

Sist oppdatert: 30.09.2015 13:54:44