Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Høring - endring av reguleringsplan for Koppang tømmerterminal

Av: Bjørg Skogsrud | Publisert: 18.04.2017 12:11:48

​Med hjemmel i plan og bygningslovens §12-10, legges reguleringsplan for Koppang tømmerterminal ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist 06.06.2017


Kort om planendringen

Formålet med reguleringsendringen er å gjøre atkomst A3(lokalisert i sør østre del av planområdet) til en permanent atkomst for tømmerbilene, i de intervallene der A1(dagens hovedatkomst fra sør vest, over Kirkegårdsveien) er sperret. Ut over dette videreføres gjeldende reguleringsplan for Koppang tømmerterminal.
Reguleringsendringen legger altså opp til en endring av trafikkmønster for tømmerbiler i det tidsrommet A1 er sperret. Ved dagens situasjon tilsier dette stengeperioder 1-2 ganger per uke i omtrent 6-7 timer, som i snitt vil utgjøre 6-10 tømmerbiler. Vedrørende endring i kjøremønsteret, så innebærer endringen passering av en planovergang i Sundfloveien, forsering av krysset ved Storstua og videre 300 meter langs Storgata, før lastebilen kjører inn på tømmerterminalen via A3. Det er sykkel og gangveg/fortau langs hele strekningen og planovergangen er sikret med bom.

Høringsuttalelser til forslaget merkes «Høringsuttalelse Koppang tømmerterminal, sak 16/1309» og sendes skriftlig eller per e-post til Stor-Elvdal kommune, innen 06.06.2017. De instanser/parter som ikke uttaler seg innen fristen, antas å ikke ville uttale seg. Det er tilstrekkelig at uttalelsen er postlagt innen fristen.

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang
E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no


 

Sist oppdatert: 03.07.2017 09:10:26
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg