Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
 • Siste

Enhetsleder eiendom

Av: Inger Lise Dyrstad | Publisert: 06.05.2016 08:25:28
​​​​​Sektor for samfunnsutvikling søker enhetsleder for enheten eiendom. Søknadsfrist 13. april 2018.

 

​ Stilling Enhetsleder eiendom
Stillingstype/-prosent

Enhetsleder eiendom, 100 % fast stilling

Søknadsfrist ​13.04.2018
Arbeidsoppgaver

Stor-Elvdal kommune søker etter enhetsleder eiendom i 100 % fast stilling.

Enhet eiendom er organisert under sektor for samfunnsutvikling. Sektoren består av tre enheter; forvaltning, kommunalteknisk drift og eiendom.

Enhet eiendom har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg, utleieboliger og kommunal eiendom. Enhetslederen vil ha overordnet administrativt, økonomisk og faglig ansvar for enheten. Enheten har 11,3 årsverk fordelt på 12 ansatte. Enhetslederen har personalansvar for disse.

Stor-Elvdal kommune har flere store og spennende investeringsprosjekter på gang. Enhetslederen vil være byggherrens representant ved utvikling av gjennomføring av disse prosjektene, samt andre prosjekter tilknyttet kommunal eiendom, formålsbygg og utleieboliger. Det vil også kunne være aktuelt med prosjektledelse i mindre utbyggingsprosjekter.

Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, og/eller
 • byggfaglig yrkesbakgrunn og
 • egenskaper til å lede, inspirere og utvikle enheten.

Erfaring fra ledelse og/eller offentlig forvaltning er en fordel, men ikke et krav. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby
 • Muligheten til å være en vesentlig aktør og premissgiver for videreutviklingen av kommunal eiendom, formålsbygg og utleieboliger i Storelgens rike, Stor-Elvdal.
 • Tett og godt samarbeid med ledergruppen på sektor for samfunnsutvikling bestående av sektorleder og enhetslederne i sektoren.
 • Frihet til å utvikle stillingen og enheten innenfor sektorens rammer.
 • Et aktivt og godt arbeidsmiljø.
 • Lønn etter avtale.
 • Fleksitidsordning.
 • Fordelaktig pensjonsordning og forsikringsvilkår.

 ​Annet

Stillingen sorterer under sektor for samfunnsutvikling. Sektorleder er nærmeste leder.​
Vår ref

Sak 2018/260. Stilling 640.​​​

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste Stor-Elvdal kommune er for mest mulig åpenhet. I henhold til Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Dersom kommunen ikke etterkommer anmodningen vil søker bli kontaktet før søkerlista offentliggjøres.
Kontaktperson

​Sektorleder Dagfinn Nybakk, tlf. 948 94 713 /

dny@stor-elvdal.kommune.no 

Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

Kommunen er organisert med sektorene:

 • Oppvekst og kultur
 • Samfunnsutvikling
 • Helse-, omsorg- og velferdstjenester
 • Institusjonstjenester

og egen avdeling for stab og støtte.

Om Stor-Elvdal
Stor-Elvdal kommune ligger i hjertet av Østerdalen i Hedmark fylke, et sted der det er godt med plass til alle og hvor man kan nyte en køfri hverdag. Kommunen har 2500 innbyggere, hvorav omtrent 2/3 bor i kommunesenteret Koppang – med skoler, barnehager, flerbrukshall, kino, legekontor, forretninger, bank m.m. Det er full barnehagedekning og et godt skoletilbud med grunnskole, videregående skole og høgskole i kommunen. Stor-Elvdal er kjent for å ha et rikt kulturliv og et mangfold av lag og foreninger, hvor det er godt tilrettelagt for de fleste aktiviteter.
Naturen i Stor-Elvdal, ved foten av Rondane er variert med skog, fjell, sjøer og elver som innbyr til jakt, fiske og friluftsliv.
Velkommen til Stor-Elvdal!
 
 
Sist oppdatert: 14.04.2018 01:55:19