Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Forslag til planprogram for Klima og energiplan 2018 - 2030

Av: Bjørg Skogsrud | Publisert: 27.04.2018 16:41:45

​Forslag til planprogram for Klima og energiplan 2018-2030 for Stor-Elvdal kommune – offentlig ettersyn og varsel om oppstart av planarbeidet 

Høringsfrist 18.06.2018

​I henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 og 11-13 vedtok Formannskapet den 18.04.2018, sak 18/28, å legg forslag til planprogram for kommunedelplan for Klima- og energi 2018-2030 for Stor-Elvdal kommune til offentlig ettersyn og varsle om oppstart av planarbeidet.

De nasjonale forventningene til kommuneplanlegging sier at energi- og klimaplaner skal revideres hvert fjerde år. Gjeldende plan er fra 2008. Rullering av planen vil skje i samarbeid med de andre kommunene i Sør-Østerdalregionen (Elverum, Våler, Trysil, Åmot og Engerdal).

Planprogrammet har som formål å redegjøre for hvordan arbeidet skal foregå (medvirkningsprosessen), hvilke temaer som skal inngå i planarbeidet og eventuelt aktuelle utredninger det vil være behov for.

Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogrammet er annonsert i Østlendingen den 03.05.2018 og på Stor-Elvdal kommune sine hjemmesider. Forslag til planprogram og særutskrift er tilgjengelig på Stor-Elvdal kommune sin hjemmeside og papirversjonen ligger i Servicekontoret på komunehuset.
 
Høringsuttalelser til oppstartsvarsel og/eller forslag til planprogram merkes «Høringsuttalelse kommunedelplan for Klima og energi, sak 18/289», og sendes skriftlig eller per e-post til Stor-Elvdal kommune, innen 18.06.2018. De instanser/parter som ikke uttaler seg innen fristen, antas å ikke ville uttale seg. Det er tilstrekkelig at uttalelsen er postlagt innen fristen.

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang
E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no 

Sist oppdatert: 27.04.2018 16:56:06