Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Forvaltning og adgang til jakt og fangst på bever

Av: Tore Sandberg | Publisert: 12.02.2018 11:42:22

​Stor-Elvdal kommunestyre vedtok mål for forvaltning av bever og  fastsatte ny forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Stor-Elvdal den 31.01.2018, sak 18/6.

​Vedtaket lyder som følger:

Med hjemmel i § 2 i Forskrift om forvaltning av bever vedtas mål for forvaltning av bever i Stor-Elvdal kommune slik forslaget foreligger.

Med hjemmel i § 3 i Forskrift om forvaltning av bever fastsettes følgende forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Stor-Elvdal kommune:

§ 1. Formål

Formålet med forskriften er å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning, der det tas hensyn til naturlig utbredelse av bever, jakt- og fangst av bever som nærings- og rekreasjonskilde samt forebygging av unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

§ 2. Åpning for jakt og fangst av bever

Det åpnes for jakt og fangst av bever i hele Stor-Elvdal kommune.

 

§ 3. Jakt- og fangsttid

Jakttiden følger den til enhver tid gjeldende jakttid vedtatt av Miljødirektoratet og en eventuelt utvidet jakttid fastsatt i lokal forskrift for Stor-Elvdal.

 

§ 4. Ikrafttredelse og opphevelse

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften for beverfelling i Stor-Elvdal kommune evalueres etter 2 år.

 

Du finner mer informasjon i særutskrift og forskrifter i linken til høyre.

 

Sist oppdatert: 13.02.2018 08:42:09
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg