Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Høring Kommuneplanen 2019-2040 - samfunnsdel

Av: Bjørg Skogsrud | Publisert: 20.02.2019 14:13:45

​Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel legges nå ut til høring med høringsfrist 10.04.2019.

​Forslag til kommuneplanens samfunnsdel ble behandlet i kommunestyret 30.01.2019. Det ble fattet følgende vedtak:
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Stor-Elvdal kommune i perioden 2019-2040 legges ut på høring og til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 11-14.


Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med tilhørende handlingsdel og arealdel.
Samfunnsdelen fastsetter langsiktige mål og strategier for kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon.

Vi legger nå opp til at lag, foreninger, råd, utvalg og enkeltpersoner skal få anledning til å påvirke det som skal bli kommunens sentrale styringsdokument for årene fremover.

De parter som trenger planforslaget tilsendt per post, bes ta kontakt med serviceavdelingen.

Høringsuttalelser til forslaget merkes «Høringsuttalelse kommuneplanens samfunnsdel sak 18/1076» og sendes skriftlig eller per e-post til Stor-Elvdal kommune, innen 10.04.2019.

De instanser/parter som ikke uttaler seg innen fristen, antas ikke å ville uttale seg. Det er tilstrekkelig at uttalelsen er postlagt innen fristen.

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang
E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no
Spørsmål i saken kan rettes direkte til: arealplanlegger Camilla Anderson, tlf 47 45 86 30,

e-post can@stor-elvdal.kommune.no

 

Sist oppdatert: 25.02.2019 10:23:11