Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Høring planer for bredbåndsutbygging i Stor-Elvdal kommune

Publisert: 03.04.2017 16:39:39

Stor-Elvdal kommune vil søke om statlige midler til bredbåndsutbygging for flere områder i kommunen i 2018. Høringsfristen er 23. mai.

Bredbåndsdekningen i kommunen vår er ikke tilfredsstillende. Stor-Elvdal kommune ønsker derfor å søke statlig støtte til å bedre dette gjennom ordningen ”Nasjonal stønad til breibandsutbygging” som forvaltes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). 

Det er et krav i denne ordningen at informasjon om planlagte geografiske søknadsområder legges ut på høring, slik at alle interesserte parter kan få komme med sine innspill til kommunen.

Følgende geografiske områder er planlagte søknadsområder i 2018

· Område 1: Øverengsmoen - Seljordet (øst og vestside)
· Område 2: Seljordet – Sør for Søkkunda (øst og vestside)
· Område 3: Furuset til kommunegrensen (øst og vestside)

Områdene kommunen ønsker å søke på, er vist i kartutsnittet.
MERK: dette er grovskisser så plassering av boliger innenfor og utenfor områdene må ikke tolkes som absolutte.

Innbyggere, bedrifter, hytteeiere, lag og foreninger og andre interesserte parter inviteres til å gi innspill til disse utbyggingsplanen innen høringsfristen den 23. mai 2018.

Innspillene sendes på e-post til postmottak@stor-elvdal.kommune.no og
merkes «Høring Bredbåndsutbygging 2018».

Frist for innsending av søknad fra kommunen til Nkom er 23.mai.
Mer informasjon om statlig støtte til bredbåndsutbygging finnes på nkom.no

Spørsmål kan rettes til rådgiver samfunn og næringsutvikling, Bjørn Vegard Øiungen Bjorn.Vegard.Oiungen@stor-elvdal.kommune.no


Hvilke områder som prioriteres i søknaden denne gangen vil bli avgjort etter en samlet vurdering i forkant av søknadsfristen til Nkom 23.mai.

Sist oppdatert: 24.05.2018 00:55:06