Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
 • Siste

Informasjon om flom og flomberedskap

Av: Tore Sandberg | Publisert: 23.04.2018 11:41:55

​De siste dagene viser at oversvømmelser kan skje plutselig og av flere årsaker. Ingen vet om det blir en større vårflom, men kommunen gir her informasjon om egen beredskap og hva du selv kan gjøre.  

Vårflom er et årlig fenomen i store deler av landet. Akkurat hvor stor vårflommen blir, er imidlertid helt avhengig av været framover. 

– Blir det en vår med moderat varme og lite nedbør, får vi en ganske normal vårflom, selv der det er uvanlig mye snø også i vår kommune, sier ordfører Terje Hoffstad, som også er leder av kommunens beredskapsråd.  

Hvis det derimot skulle bli mye nedbør kombinert med varme, vil det bli uvanlig stor flom. 1995 er eksempel på et slikt år. Da var det også mer snø enn normalt. Mye nedbør sammen med varme førte til svært stor flom i mai/juni med omfattende skader, spesielt i de store vassdragene østafjells.

Mye nedbør kombinert med varme kan imidlertid føre til skadeflom også når det er lite snø. Vi har sett flere eksempler på det de siste årene, blant annet juni 2011 og mai 2013, hvor det var stor flom i flere av de store vassdragene østafjells.

Forberedelser

Som en del av det pågående beredskapsarbeidet er det i Stor-Elvdal kommunes regi gjennomført en beredskapsøvelse der vi øvde på flom i kriseledelsen, det er gjennomført møte i beredskapsrådet der flere sentrale aktører knyttet til kommunens beredskapsarbeid deltok. Rådmannen har vært ute og informert hos blant annet sanitetskvinnene, bondekvinnelaget, Lions, politiet, sivilforsvar og driftsavdelingene for vannforsyning, kloakkrensing og vei. Kommunen hadde også et dialogmøte med befolkningen på Mykleby / Evenstad som bor i et spesielt utsatt område. 

Kommunen mener dialog med aktørene nevnt ovenfor vil gi gode svar på spørsmål knyttet til spesielle utfordringer identifisert i forbindelse med vårflom (for eksempel i forbindelse med evakuering, sikring, oppfølging av tiltak). Dette legger grunnlaget for det videre beredskapsarbeidet, som blant annet kommunens kriseledelse og beredskapsråd vil ha svært viktige roller inn i.

Av skriftlige dokumenter som har fått særskilt oppmerksomhet den siste tiden, nevnes evalueringene i etterkant av flommene i 1995 og 2013. 

Forebygging og skadereduserende tiltak

Kommunen vil bidra til å iverksette nødvendige skadereduserende tiltak, men vil understreke at den enkelte innbygger også må ta ansvar for egne materielle verdier. De som oppholder seg i områder hvor det tidligere har oppstått skader som følge av flom, bør være spesielt oppmerksomme og søke seg til sikkerhet om risikoen øker utover våren. 

Her er en sjekkliste for innbyggere i flomutsatte strøk:

Planlegging

 • Sjekk kummer og sluk.
 • Fjern snø og is fra avløpsveier og sluk. 
 • Finn ut hvor vannet selv vil gå, det vil alltid gå til det laveste punktet.
 • Gå sammen med naboer og legg en plan. «Adopter» et kumlokk, og følg det opp utover våren.
 • Fjern kvister, gjenstander, grus og sand, is og snø som kan hindre vannet i å renne fritt.
 • Abonner på flom- og jordskredvarsel på abonner.varsom.no. Det er gratis og fleksibelt.

DSB har laget en liste over utstyr som alle innbyggere bør ha i hjemmet sitt: 

 • Drikkevann på flaske for 10 dager 
 • Tørrmat for 10 dager 
 • DAB radio med batterier
 • Lommelykt
 • Stearinlys
 • Fyrstikker
 • Ved
 • Førstehjelpsutstyr
 • Kokeapparat som går på gass eller rødsprit
 • Kontanter
 • Powerbank for lading av f.eks mobiler 

Sikring

 • Rydd i hus, kjeller og garasje, der du tror at det er fare for at vannet kan komme inn. . 
 • Lag dreneringskanaler.
 • Vurder ekstern hjelp. 
 • Sikre løse gjenstander for egen og andres sikkerhet
 • Ring forikringsselskapet, få råd og sjekk hva de dekker. 

Publikumshenvendelser

Kommunen mottar en del spørsmål og tips fra publikum/innbyggere, og disse henvendelsene samles/systematiseres og forvaltes i beredskapsarbeidet utover våren.

Stor-Elvdal kommune vil vurdere vannsituasjonen fortløpende og dermed også å sette kriseledelsen. Dersom dette blir gjort, vil det bli satt opp egne kommunikasjonslinjer og -kanaler med innbyggerne, slik at alle skal få gode svar på sine spørsmål. 

Innbyggere med begrenset tilgang til internett vil bli ivaretatt.

Inntil videre vil kommunen fortsette å oppdatere sin nettside og Facebook-side med de siste varslene fra www.varsom.no og NVE.

Du kan også kontakte kommunen om flom på:

Tlf.: 62 46 46 00 (08-15)

E-post: beredskap@stor-elvdal.kommune.no 

Kommunens oppdaterte beredskapsplan finner du HER

Kommunens ansvar

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser, men kommunen har ansvaret for å ta vare på den befolkningen som til enhver tid befinner seg i kommunen. Kommunen er derfor ansvarlig for å iverksette tiltak som kan begrense konsekvensene ved en flom. Dette kan være tiltak som flytting, evakuering, innhenting av faglig bistand, tekniske undersøkelser og eventuelle fysiske tiltak for å hindre skadeomfanget av en flom.

Kommunen har sammen med fylkesmannen og nødetatene (brann, politi, helse) ansvaret for den lokale og regionale krisehåndteringen ved en skadeflom. Norges vanndrags- og energidirektorat (NVE) vil under en flomsituasjon kunne gi råd og veiledning til berørte kommuner, politi og fylkesmannens beredskapsorganisasjon gjennom sine regionkontorer.

 

 

Sist oppdatert: 15.05.2018 11:53:14