Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Kom med forslag på kandidater

Av: Tore Sandberg | Publisert: 25.02.2016 07:55:20

Oppfordring til å komme med forslag på kandidater til lagrettemedlemmer / meddommere til lagmannsretten, meddommere til tingretten og jordskiftemeddommere til jordskifteretten

 Domstolloven §67 slår fast at kommunene skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater.

I kommunestyret sitt møte den 27. april skal det velges ovennevnte kandidater.

I den forbindelse oppfordres allmennheten til å foreslå kandidater til Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang, e-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no

innen 13. april 2016.

Fult navn og adresse, fødselsdato og stilling må oppgis på kandidater som foreslås.

Siden vervet er en borgerplikt, er det i prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene om de er villige til å ta valg. Men for å unngå store mengder fritakssøknader, er det i praksis behov for en viss forhåndskontakt.

Krav til kandidatene:

  • Norskkunnskaper – må kunne forstå norsk tale og tekst og selv uttrykke seg på norsk
  • Personlig egnethet – må kunne følge forhandlingene i retten, forstå problemstillingene saken reiser, ta stilling til problemstillingene og gi uttrykk for sin mening. Den som velges må også forstå betydningen av å følge opp innkallinger, og kunne innrette seg etter regler for når det kan stilles spørsmål mv. Blinde kan ikke velges til meddommere.
  • Aldersgrense – reguleres av Domstolloven §70 annet ledd. Den nedre aldersgrensen for å kunne velges er 21 år, og den øvre aldersgrense er på 70 år. Grensene gjelder alder ved valgperiodens start. Det betyr at de som velges må være født etter 31. desember 1946 og før 1. januar 1996.
  • Stemmerett mv – Den som velges må være innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen.
  • Økonomiske forhold – Gjeldsforhandlinger, konkursbehandling eller konkurskarantene som er avsluttet før valget, hindrer ikke valg.
  • Vandel – Det er ikke bare straffens art, men også straffens lengde som er av betydning for hvor lenge en person er utelukket. Reglene finnes i domstolloven §72.

     

Man kan ikke velge samme person til tingrett og lagmannsrett.

Sist oppdatert: 25.02.2016 09:27:34
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg