Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Kommunal planstrategi for Stor-Elvdal kommune 2020 - 2023

Av: Bjørg Skogsrud | Publisert: 19.02.2020 13:04:08

​Stor-Elvdal kommune inviterer til å komme med innspill til planstrategien. Frist innen 23.03.2020.

Det ble fattet følgende vedtak i kommunestyret den 12.02.2020:

"Kommunestyret gir sin tilslutning til oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Stor-Elvdal kommune. Formannskapet, med rådmannen som sekretær, nedsettes som arbeidsgruppe for utarbeiding av kommunal planstrategi for Stor-Elvdal kommune i perioden 2020-2023."

Av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 10-1 (kommunal planstrategi) går det frem at alle kommuner skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Planstrategien erstatter det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen, som tidligere lå i den gamle plan- og bygningsloven (1985). I arbeidet med planstrategien skal det vurderes både interne og eksterne utfordringer og utviklingstrekk som kan få betydning for kommunenes strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling.
Kommunal planstrategi skal synliggjøre og konkretisere planbehovet til kommuner, samt styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning verken for kommunene eller andre.

I forbindelse med arbeid med planstrategien skal kommunen innhente synspunkter fra nabokommuner, statlige og regionale organer.
Samarbeidet med nabokommuner er viktig blant annet fordi det kan bidra til å identifisere og avklare interkommunale planoppgaver i planperioden. I tillegg vil samhandlingen med regionale myndigheter kunne bidra til å få en god dialog om planbehov som følge av nasjonale føringer og regionale utfordringer.

Stor-Elvdal kommune inviterer derfor til å komme med innspill til planstrategien. Innspill bes sendt til Stor-Elvdal kommune postmottak@stor-elvdal.kommune.no, innen 23.03.2020

Innspill merkes med 2020/391.

Dersom det er noen spørsmål kan dere ta kontakt med  Camilla Anderson, tlf 47458630

Sist oppdatert: 24.03.2020 00:51:06