Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Kommunedelplan for klima og energi 2019-2030 - Høring og offentlig ettersyn

Av: Bjørg Skogsrud | Publisert: 01.10.2019 10:48:23

Forslag til kommunedelplan for klima og energi i Stor-Elvdal kommune legges ut på høring og offentlig ettersyn, høringsfrist 15.11.2019.

Vedtak i Kommunestyret - 25.09.2019: Forslag til kommunedelplan for klima og energi i Stor-Elvdal kommune 2019-2030 legges ut på høring og offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningsloven § 11-14.

En presisering settes i tilknytning til tabellen:
Vindkraft: Stor-Elvdal kommune sier NEI til etablering av landbaserte vindkraftanlegg lokalt med begrunnelse i de negative visuelle og miljømessige konsekvenser disse anleggene har for sårbar natur og fauna. Stor-Elvdal kommune ønsker ikke å ødelegge naturområdene våre for fremtidige generasjoner, men la disse områdene være en ressurs for Stor-Elvdal og identitetsbyggingen omkring kommunen som natur- og kulturarena. 

Klima og energiplanen tar stilling til langsiktige utfordringer og mål for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon når det gjelder klima- og energispørsmål. Planen legger grunnlaget for at klima- og energihensyn får et spesielt fokus i all kommunal virksomhet, og er retningsgivende for prioriteringer i kommunens handlingsprogram og virksomhetsplaner.

Vi legger nå opp til at lag, foreninger, råd, utvalg og enkeltpersoner skal få anledning til å påvirke det som skal bli kommunens sentrale styringsdokument for klima og energi arbeid i kommunen i årene fremover.
De parter som trenger planforslaget tilsendt per post, bes ta kontakt med serviceavdelingen.

Høringsuttalelser til forslaget merkes «Høringsuttalelse kommunedelplan for klima og energi sak 18/289» og sendes skriftlig eller per e-post til Stor-Elvdal kommune, innen 15.11.2019. De instanser/parter som ikke uttaler seg innen fristen, antas ikke å ville uttale seg. Det er tilstrekkelig at uttalelsen er postlagt innen fristen.

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang
E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no
Spørsmål i saken kan rettes direkte til Camilla Anderson - tlf 47 45 86 30 - can@stor-elvdal.kommune.no
Sist oppdatert: 01.10.2019 12:28:30